„My dla naszej Pani mamy najpiękniejsze kwiaty słów”

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018 Administrator


Dzień Edukacji Narodowej jest dniem bliskim społeczności szkolnej. To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłannictwie ludzi, którzy te działania urzeczywistniają swoją codzienną pracą. Współczesny nauczyciel potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swojej wiedzy, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej słowa podziękowań skierowałam w stronę wszystkich, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość w Filii w Szczawinie.
Słowa podziękowań za inwestycje na rzecz poprawy warunków do nauki i pracy w placówce skierowałam do Pani Wójt oraz Rady Gminy. Pan Dyrektor otrzymał kwiaty za poświęcony nam czas.
Wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania, jakim jest kształcenie i wychowanie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w edukacji wczesnoszkolnej skierowałam w stronę nauczycieli. Ład i porządek w szkole to efekt pracy pań z obsługi.
Rodzice otrzymali serdeczne podziękowania za wkład pracy na rzecz szkoły, za ciepłe, pozytywne, ale także mądre krytyczne uwagi.
Przedszkolakom i uczniom dziękujemy za piękną część artystyczną i pachnące kwiaty.

Barbara Rutkowska

Odsłony: 1258