Próbna sesja egzaminacyjna z CKE.

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 22, marzec 2021 Administrator

17-19 marca bieżącego roku przeprowadzono próbny egzamin Ósmoklasisty, do którego przystąpiło 52 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Próbna diagnoza została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi), z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi dyrektora CKE odnośnie organizacji i przeprowadzenia egzaminu. Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzony został wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Chciałbym przypomnieć, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pozdrawiam wiosennie! Jacek Dobrzyński

Odsłony: 539