Filtr

Życzenia Wielkanocne

Święto Zmartwychwstania Pańskiego

„Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa pochyloną, aby cię pocałować,
Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,
Jego serce otwarte, by cię przyjąć, by zamknąć cię w swojej miłości.”

                                                                             (św. Matka Teresa z Kalkuty)

Wielki Tydzień rozpoczął się w Niedzielę Palmową, która obchodzona jest na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tego dnia w kościołach błogosławione są palmy, zrobione z zielonych gałązek, suszonych roślin, bazi, wiosennych kwiatów. W niektórych regionach Polski palemki zdobią kwiaty wykonane z bibuły.


Przed nami święte dni Triduum Paschalnego, które rozpoczyna Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy, na której Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. To także Dzień Kapłaństwa, składamy życzenia księżom, ofiarując im przede wszystkim modlitwę. W kościołach katedralnych sprawowana jest przed południem, pod przewodnictwem biskupa, Msza Krzyżma. Wieczorem w kościołach parafialnych odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej. Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do ciemnicy.
W Wielki Piątek - pochylamy się nad cierpieniem i śmiercią Pana Jezusa. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest odprawiana Msza Św. Odbywa się nabożeństwo wielkopiątkowe, złożone z: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii Św. i procesji z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego, gdzie zostaje wystawiony do adoracji.
W Wielką Sobotę trwamy przy Grobie Pańskim, świecimy pokarmy wielkanocne i oczekujemy na Wigilię Paschalną, na której odbywa się błogosławieństwo ognia i wody chrzcielnej.
„Chrystus Zmartwychwstał! - Prawdziwie Zmartwychwstał!”
Wielkanoc jest największym, najstarszym i centralnym świętem chrześcijańskim.
To już nasze drugie Święta Wielkanocne przeżywane w czasie epidemii. Czas bardzo trudny dla nas wszystkich, postarajmy się przeżyć go jak najlepiej, łącząc się duchowo ze sobą.
Pani Beata Ciepierska z grupą uczniów z kl. 3 nagrała piękne utwory, które wprowadzają nas w przeżycia tych świętych dni. Wsłuchajmy się w słowa, rozważmy je, aby mimo epidemii przeżyć święta jak najpiękniej i najpełniej.


Życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi całej naszej społeczności szkolnej.

Beata Ciepierska, Katarzyna Bochenek,
ks. Paweł Szabłowski, Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Oferta edukacyjna ZSP w Goworowie

Wyniki postepowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - Filii w Szczawinie

Ogłoszenie


Z dniem 27 marca 2021 r. (sobota) zajęcia na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie zostają zawieszone ze względów zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonych obostrzeń na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. § 1 pkt d (Dz. U. z 2021 r., poz. 546). Tymczasowe zamknięcie obiektu sportowego obowiązuje do 9 kwietnia 2021 r. O wszelkich zmianach organizacyjnych związanych z przywróceniem funkcjonalności kompleksu sportowego będziemy informować na bieżąco!

Ze sportowym pozdrowieniem!

Animator w projekcie LAS                                                                  Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
Mariusz Brzozowski                                                                           mgr Jacek Dobrzyński

Komunikat w sprawie zamknięcia obiektu - 26.03.2021 r.

 

Konsultacje dla uczniów klas 8

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE!!!
W NAWIĄZANIU DO ROZP. MEiN Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1960) ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VIII, OD PONIEDZIAŁKU 16 LISTOPADA 2020 r., DO UDZIAŁU W STACJONARNYCH KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH (JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK ANGIELSKI), WEDŁUG OPRACOWANEGO HARMONOGRAMU. PROSZĘ JEDNOCZEŚNIE O SKŁADANIE DEKLARACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH, KORZYSTAJĄC Z ADRESU MAILOWEGO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłasza swoje dziecko z 2-dniowym wyprzedzeniem, korzystając ze wskazanego do tego celu adresu mailowego. Podaje imię i nazwisko dziecka, datę konsultacji według ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie internetowej oraz przedmiot i formułę: indywidualna lub grupowa. Proszę o przestrzeganie trybu zgłaszania Państwa dzieci – tylko rodzic/prawny opiekun i z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Elektroniczna forma zgłoszenia dziecka oznacza również zgodę na dokonanie pomiaru temperatury ciała. W konsultacjach mogą brać udział tylko i wyłącznie zdrowi uczniowie, niebędący w izolacji ani w kwarantannie domowej).

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA PRZYJĘCIE UCZNIÓW I SŁUŻYMY POMOCĄ. PROSZĘ ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. ZACHĘCAM RÓWNOCZEŚNIE DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO, MAILOWEGO Z WYCHOWAWCAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.

Terminarz konsultacji maj 2021

Z POWAŻANIEM I SERDECZNOŚCIĄ
DYREKTOR SP im. M. KOPERNIKA W GOWOROWIE
mgr Jacek Dobrzyński

Próbna sesja egzaminacyjna z CKE.

17-19 marca bieżącego roku przeprowadzono próbny egzamin Ósmoklasisty, do którego przystąpiło 52 uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie. Próbna diagnoza została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi), z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi dyrektora CKE odnośnie organizacji i przeprowadzenia egzaminu. Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzony został wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Chciałbym przypomnieć, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pozdrawiam wiosennie! Jacek Dobrzyński

Ogłoszenie

DO 11 KWIETNIA 2021 r. PRZEDŁUŻONE ZOSTAJE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

W związku z lawinowym wzrostem liczby zakażeń wirusem COVID-19 na obszarze całego kraju, od 22 marca do 11 kwietnia wprowadzone zostają nowe zasady funkcjonowania szkół podstawowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia MEiN z 18 marca 2021 r. poz. 502.
Od poniedziałku, 22 marca br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 9 kwietnia 2021 r. przedłużone zostaje nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian (stacjonarnie).
Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – do 9 kwietnia br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Opieka w świetlicach szkolnych oraz praca nauczycieli
Od poniedziałku, 22 marca br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (warunkiem jest złożenie wniosku przez Rodzica).
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.
Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.

Konsultacje dla zdających egzaminy VIII-klasisty
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Olimpiady, turnieje i konkursy
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe będzie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.
Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i procesie rekrutacji.

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE WRAZ Z JEJ FILIĄ W SZCZAWINIE W DNIACH 22-24 MARCA 2021 r.

Szczęść Boże!!!
Okres Wielkiego Postu to dla chrześcijanina szczególny czas modlitwy, pogłębienia swojej wiary i relacji z Panem Bogiem. Pochylamy się wtedy na największymi tajemnicami naszej wiary – męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Każdego roku dzieci i młodzież uczestniczą w rekolekcjach parafialnych, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Obecny rok szkolny, jak i poprzedni, naznaczony jest wielkimi zmianami nauczania ze względu na panującą pandemię. Wszelkie formy nauczania i uczestnictwa w różnych zajęciach próbuje się dostosować do możliwości gromadzenia się osób przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i wymagań sanitarnych. Jednocześnie towarzyszy tym staraniom troska o rozwój intelektualny, fizyczny i duchowy.
W wydziałach katechetycznych we współpracy z TVP3 powstała propozycja uczestnictwa dzieci i młodzieży w transmisjach rekolekcyjnych:
Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3: Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie (dla I etapu edukacyjnego: oddziały przedszkolne stacjonarnie w szkole, klasy I-III w domach rodzinnych).
Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3: Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim (dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VIII w domach rodzinnych) – długość transmisji każdego dnia około 30 minut.
W naszej szkole w tych dniach praca będzie się odbywała wg planu organizacyjnego, zamieszczonego na stronie szkoły.
W związku z tym, zwracamy się do Nauczycieli z prośbą o umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w tej formie rekolekcji. Zachęcamy, by podczas lekcji, jeśli jest to możliwe, poruszyć w tym czasie tematy związane z wiarą, duchowością, Biblią czy przeznaczyć czas na rozmowę wychowawczą lub powtórzenie materiału. Prosimy o przełożenie kartkówek, sprawdzianów czy poważniejszych zadań, aby uczniowie mogli się skupić w tych dniach bardziej na rozwoju duchowym, przygotować się do udziału we Mszy Św. oraz przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania. Uczniowie będą mieć możliwość dalszego uczestnictwa w rekolekcjach w kościele parafialnym pod opieką rodziców według harmonogramu sprawowanych mszy świętych.

Z wyrazami szacunku i nadzieją zrozumienia.
Dyrekcja i Katecheci

Wielkanocny pacierz

Nie umiem być srebrnym aniołem -
Ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło-
A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
Tyle już alleluja -
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
Jak na koślawej fujarce -
Żeby choć papież spojrzał
Na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
Przez chmur zabite wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesłała
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy -
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
Sumienia wywróci podszewkę -
Serca mojego ocali
Czerwoną chorągiewkę.


ks. Jan Twardowski

Zapraszamy do udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych

Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych 2021 r.

22-24 marca
I etap edukacyjny
1. Oddziały przedszolne będą miały lekcje pod opieką nauczycieli od godziny 8:00 do godziny 9:20. W szkole.
- od godziny 9:30 rozpocznie się transmisja programu rekolekcyjnego dla dzieci, w której wezmą udział. Po programie dalej będą przebywać pod opieką nauczycieli do czasu odbioru przez rodzica lub odjazdu autobusu szkolnego. Po południu mogą wziąć udział we Mszy św. w Kościele Parafialnym w Goworowie pod opieką rodziców (22 - 23 marca 2021 r.);
2. Klasy I - III będą uczyły się zdalnie do godziny 9:20. Według obowiązującego planu zajęć.
- od godziny 9:30 pod opieką dorosłych obejrzą program na stacji TVP 3. Po transmisji dalej będą kontynuować zajęcia on-line. Po południu mogą wziąć udział we mszy św. w Kościele Parafialnym w Goworowie pod opieką rodziców (22 - 23 marca 2021 r.).
II etap edukacyjny
Klasy IV - VIII - uczniowie pracują zdalnie według planu dnia od godziny 7:50 do godziny 12:05. oraz po emisji programu od 13:30.
- od godziny 12.30 uczestniczą w programie rekolekcyjnym na TVP 3. Po południu mogą wziąć udział we Mszy św. w kościele Parafialnym w Goworowie pod opieką rodziców (22-23 marca 2021 r.).

Dodatkowe informacje:
• Transmisje telewizyjne rekolekcji na kanale TVP 3 w dniach 22 – 24 marca 2021 r.:
- dla dzieci godz. 9:30;
- dla młodzieży godz. 12:30.
• Msze święte rekolekcyjne w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie:
Niedziela, 21 marca 2021 r.: 7:30, 9:00, 11:00, 17:00
Poniedziałek, 22 marca 2021 r.: 9:30, 11:30, 16:00, 18:00
Wtorek, 23 marca 2021 r.: 9:30, 11:30, 16:00, 18:00

 

Z poważaniem i radosnym pozdrowieniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Przywozy i odwozy uczniów od 22 marca 2021 r.

Rozporządzenie MEiN z 18.03.2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Warszawa, 18 marca 2021 r.

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia
Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.
Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

St. Patrick’ s Day


Dnia 17 marca 2021 w Szkole Podstawowej w Goworowie w ramach lekcji kulturoznawczej z języka angielskiego odbyła się prezentacja postaci Św. Partyka.
Uczniowie klas 0- 3 dowiedzieli się kim był Św. Patryk oraz w jaki sposób mieszkańcy Irlandii oraz innych krajów anglojęzycznych obchodzą ten dzień. Charakterystycznymi przedmiotami tego dnia są: trójlistna kończyna, skrzat i jego garnek ze złotem ukryty na końcu tęczy oraz wszechobecny kolor zielony symbolizujący krajobraz Irlandii.
W tym dniu zadaniem dzieci było ubranie się na zielono z czego wywiązały się celująco. Ponadto poszerzyły swoją wiedzę o nowe wiadomości z zakresu kultury innych narodowości.

Lidia Nowak

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wesprzyj naszą szkołę w akcji Kolorowe Stołówki z Amicą.

 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przystąpiła do akcji Kolorowe Stołówki z Amicą. W Akcji zbierane są głosy rodziców, nauczycieli i lokalnych społeczności (tylko osób pełnoletnich). Na podstawie oddanych głosów tworzony jest ranking w trzech kategoriach – szkoły do 150 uczniów, szkoły do 350 uczniów, szkoły powyżej 350 uczniów.
Szkoły, które uzyskają pierwsze miejsce w rankingu danej kategorii wygrywają realizację renowacji stołówki za 80 tys. zł, za miejsce drugie i trzecie w danej kategorii szkoły otrzymają voucher na produkty Amica w kwocie 5000 zł. Głosowanie na szkoły już ruszyło i będzie kontynuowane do 15.05.2021 r. Jedna zalogowana osoba może oddać jeden głos dziennie. Aby zdobyć dodatkowe głosy można także wziąć udział w promocji Kolorowe Stołówki i kupić produkt premiowany w terminie realizacji akcji. Nie czekaj, wesprzyj "Kopernika". Czekamy na Twoje wsparcie i głosy! 
Jak głosujemy?
Głos oddajemy na: https://kolorowestolowki.amica.pl/
1. logujemy się na platformie Moja Amica i przechodzimy do zakładki Kolorowestołówki
2. wybieramy szkołę z listy
3. głosujemy – codziennie można oddać 1 głos
4. rejestracja zakupu urządzeń Amica na platformie Moja Amica to dodatkowych 25 głosów!
 

Już za miesiąc spis powszechny.

Organizacja zajęć szkolnych od 15 marca 2021 r. - SP w Goworowie

Informacje dotyczące próbnego egzaminu 8-klasisty.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
W dniach 17, 18 i 19 marca 2021 r. Odbędzie się w naszej szkole próbny egzamin 8-klasisty z CKE. Dowozy uczniów oraz organizacja i przebieg próbnej diagnozy precyzują dodatkowe komunikaty, z którymi proszę się zapoznać.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Niezbędnik ósmoklasisty - kilka informacji przed egzaminem próbnym

Przywozy i odwozy uczniów klas VIII - próbny egzamin z CKE - 17-19.03.2021 r.

Test diagnostyczny - próbny egzamin 8-klasisty - komunikat

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia testów diagnostycznych - próbny egzamin 8-klasisty

 

 

 

Pasowanie na czytelnika biblioteki

 

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.
Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas I a , I b i Ic, które odbyło się 5 marca 2021 r. i było dla nich ogromnym przeżyciem.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.
Dzieci skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego dokonał dyrektor szkoły. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę pierwsza książkę , pt: „Pierwsze abecadło”.
W najbliższych dniach zostaną zaplanowane spotkania w bibliotece szkolnej, która mamy nadzieję, że będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Nauczyciele biblioteki
Teresa Leśniewska
Agnieszka Dudziec

 

Dzień Mężczyzn

Dbaj o słuch!


Sprawny słuch to prawdziwy skarb. Tylko osoba, która go straciła, ma świadomość bogactwa dźwięków, którymi jesteśmy otoczeni. Słuch pozwala na komunikację międzyludzką i swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie, ubogaca nasze życie i daje nam radość. Wyjście do kina, do teatru lub na koncert to wspaniała rozrywka, z której możemy w pełni korzystać tylko wtedy, gdy dobrze słyszymy. Śpiew ptaków czy szum morskich fal to dźwięki, które relaksują i wyciszają. Tylko dzięki zmysłowi słuchu możemy cieszyć się różnymi przyjemnościami rozwijać swoje pasje. Zmysł słuchu dostarcza nam ogromną wiedzę o świecie zewnętrznym, dodaje nam pewności siebie, zapewnienia poczucie bezpieczeństwa. Małe dziecko aby nauczyć się mówić, musi wyraźnie słyszeć innych, a także siebie. Słyszenie wpływa także na naukę czytania i pisania oraz w znacznym stopniu decyduje o rozwoju umiejętności społecznych. Na co dzień nie zastanawiamy się, dlaczego słuch jest taki ważny i jaką rolę pełni w naszym życiu. Kiedy jednak zaczyna się psuć, zaczynamy zauważać, jak wiele istotnych funkcji spełnia.

Warto więc zadbać o zmysł słuchu, aby jak najdłużej pozwolił nam cieszyć się życiem, chronił nas i dostarczał wiedzy o otaczającym nas świecie. Jak zadbać o jego rozwój? Przed czym powinniśmy chronić dziecko, żeby nie rozwinął się u niego niedosłuch? Najnowsze badania pokazują, że 3-4 na 1000 dzieci rodzi się z niedosłuchem. Są też niedosłuchy, które pojawiają się później, od 3 do 5 roku życia lub w okresie dojrzewania. Te zwykle zauważają rodzice, przedszkolanki i nauczyciele w szkołach. Ubytek słuchu u dzieci może być wrodzony lub pojawić się na skutek choroby lub urazu. Niedosłuch mogą wywołać choroby wirusowe takie jak: różyczka, ospa wietrzna czy świnka, niektóre leki, ale również infekcje uszu i hałas. W ostatnich latach eksperci zauważają nasilający się problem niedosłuchu u dzieci. Badania naukowców wykazały, że aż 12% dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat oraz 15% młodzieży w wieku od 12 do 19 lat cierpi z powodu utraty słuchu. Przyczyną tego problemu jest prawdopodobnie fakt, że dzieci są dziś otoczone hałasem. Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. U małych dzieci hałas budzi duży niepokój, niepewność, zagubienie, wywołuje płacz. Ze względu na różne oddziaływanie hałasu na organizm, a tym samym różną szkodliwość dla zdrowia.

Według badań przeprowadzonych w szkołach, w których mierzono natężenie hałasu stwierdzono, iż hałas na szkolnej przerwie może być porównywalny z tym na koncercie rockowym.90 decybeli ma dźwięk szkolnego dzwonka, a należy pamiętać, że przy natężeniu przekraczającym 100 decybeli większość ludzi odczuwa ból. Uczniowie przebywający w takich warunkach mogą mieć trudności w nauce i narażeni są na trudne do wykrycia i leczenia zaburzenia słuchu. Dzieci prawidłowo słyszące, pod wpływem hałasu w szkole zachowują się tak, jak te z zaburzeniami centralnymi słuchu. Nie dociera do nich część informacji przekazywanych przez nauczyciela. Hałas podnosi poziom adrenaliny, pobudza szybsze bicie serca i ewidentnie podnosi agresję. W hałasie nauka jest bardzo trudna, niekiedy wręcz niemożliwa. Hałas przyczynia się do znacznego zmniejszenia koncentracji uwagi podczas nauki, a także do zmęczenia umysłowego dziecka. Dzieci przebywające w hałasie mają ogromne trudności ze zrozumieniem oraz zapamiętaniem tego co przeczytali. Naukowcy twierdzą, że po spędzeniu 60 minut w szkolnym hałasie potrzeba aż 480 minut odpoczynku, aby stan słuchu powrócił do normy.

Często niezdiagnozowane, niedosłyszące dzieci uważane są za niegrzeczne, rozkojarzone, robiące błędy w dyktandach, bo nie słuchają, co się do nich mówi. Ale one niekoniecznie nie słuchają, one po prostu nie słyszą. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać ubytek słuchu tak szybko jak tylko jest to możliwe. Jeśli zaniepokoi Państwa to że Wasze dziecko słabo słyszy poszukajcie pomocy u specjalisty. Postarajcie się, by życie waszej rodziny nie toczyło się przy wciąż włączonym telewizorze lub szumiącym komputerze; nie bagatelizujcie infekcji górnych dróg oddechowych. Z pozoru niegroźne dolegliwości leczone zbyt krótko mogą skutkować powikłaniami; dbajcie o uszy dziecka, aby nie dopuścić do infekcji uszu. Starajcie się chronić uszy dziecka przed zimnem (w mroźne, zimowe dni oraz podczas wiosennej i jesiennej wietrznej pogody nie zapominajcie o ciepłej czapce oraz kapturze)i wilgocią (dokładnie osuszajcie uszy po kąpieli w basenie i ograniczajcie kontakt uszu z wodą podczas codziennej domowej kąpieli);nauczcie dziecko prawidłowo oczyszczać nos -dmuchać, naprzemiennie zatykając dziurki; nie używajcie patyczków do czyszczenia uszu; jeśli w uchu zbiera się płyn, pozwalajcie dziecku żuć gumę -podczas pracy żuchwy płyn z ucha jest mechanicznie odprowadzany do gardła; po zapaleniu ucha środkowego skontrolujcie stan ucha po zaleconej kuracji antybiotykowej oraz wykonajcie badanie sprawdzające poziom słyszenia u dziecka; kontrolujcie czas kiedy dziecko słucha muzyki przez słuchawki (zwłaszcza umieszczone w uszach), gra w gry komputerowe, rozmawia przez telefon komórkowy lub po prostu ogląda telewizję; nie pozwalajcie na zwiększanie głośności w telewizorze w momencie kiedy korzystacie z urządzeń domowych np. z odkurzacza, czy miksera; od czasu do czasu starajcie się sprawdzać słuch dziecka np. mówcie do dziecka cicho stojąc za jego plecami; profilaktycznie raz na rok odwiedźcie z dzieckiem laryngologa i sprawdźcie czy woskowina nie zatyka uszu.

Dziękuję za uwagę

Kamila Strzałkowska

Dzień Ochrony Słuchu.

Światowy Dzień Słuchu został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 3 marca - jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie. Nasza szkoła jako Szkoła Promująca Zdrowie również uczestniczy w tych obchodach. Uczniowie klas O-III dowiedzieli się jak dbać o słuch. Relaksując się wspólnie z wychowawcami, „przenieśli się do lasu”, słuchając muzyki wyciszającej. Natomiast uczniowie z klas IV-VIII z uwagą przeczytali ciekawostki (język mandaryński a słuch absolutny, kobiety słyszą lepiej, hałas może być śmiertelny, najgłośniejszy dźwięk na świecie itp.) które pomogą im dbać o swój słuch. Rodzice mieli możliwość zapoznania się z referatem „Dbaj o słuch” przygotowanym przez pielęgniarkę, a także mamę naszych dwóch uczennic, Panią Kamilę Strzałkowską.

Koordynator Szkoły Promującej Zdowie
Agnieszka Dąbrowska

Podsumowanie konkursu z języka angielskiego.

22 lutego został ogłoszony szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich pt: Fun with English – A Tiger Puppet. Zadaniem uczniów było stworzyć obrazek podręcznikowego tygryska w wersji komputerowej, wykorzystując dowolny program lub w formie plakatu zrobionego ręcznie dowolną techniką. Praca miała również zawierać logo „Fun with English” i inne elementy wymyślone przez uczniów. Najlepsze prace wykonali:
I miejsce
Zosia Kucharczyk 3a
Jan Dąbrowski 3b
II miejsce
Mateusz Kolankiewicz 3a
III miejsce
Maja Świderska 3a

Karolina Dąbrowska

Dzień Walki z Depresją

Dnia 23 lutego 2021 r. włączyliśmy się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Uczniowie klas IV-VIII obejrzeli film „Depresja młodzieńcza- historia Amelii”. Starając się dotrzeć do jak największego grona odbiorców, rodzicom przedstawiono wykład –„Smutek czy depresja? Trudne stany emocjonalne dzieci” - dr Magdaleny Śniegulskiej, który przybliżył narastający problem. Najlepszym odzwierciedleniem powagi sytuacji jest komentarz Pani Sylwii Andrzejewskiej Zych – lekarza psychiatry
„Brawo, za dostrzeżenie tego problemu i uświadomienie rodzicom, że psychiatra „nie gryzie”, a ignorowane objawy depresyjne u dzieci i młodzieży mogą doprowadzić do tragedii”.
Wspieramy również Kampanię Społeczną - Forum przeciw Depresji, której celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan który mija, ale choroba którą trzeba leczyć. Zapraszamy do poszerzenia wiedzy i odwiedzenia strony- https://forumprzeciwdepresji.pl/
Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie – Agnieszka Dąbrowska


JEŚLI MASZ JAKIŚ PROBLEM, COŚ CIĘ NIEPOKOI TU UZYSKASZ POMOC I WSPARCIE

 • ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIW DEPRESJI 22 594 91 00 środy-czwartki 17:00-19:00 bezpłatne porady udzielane przez psychiatrę. Nie musisz podawać żadnych danych osobowych.
 • ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA ITAKA 22 484 88 01 poniedziałek, czwartek 17:00 – 20:00
 • Młodzieżowy telefon zaufania 192 88
 • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 w godzinach 12:00 – 02:00

 

 

 

 

URATUJ ŻYCIE!

W naszej szkole realizowany był program edukacyjny „Twoja krew - moje życie”. W ramach programu polityki zdrowotnej: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020.
Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.
Obalamy mity związane z oddawaniem krwi oraz kształtujemy pozytywne postawy prospołeczne wśród uczniów.
Relacje naszych uczniów po realizacji projektu:

„Proszę Pani, filmiki obejrzałem, były bardzo ciekawe. Niestety, ja bardzo dużo czasu spędziłem w szpitalu i tam dużo miałem ukłuć, więc niedobrze wspominam pobyt w nim i pobierania krwi. Wiem, że oddawanie swojej krwi jest niezwykle ważne, bo można komuś uratować życie.”
[Dominik Ciskowski klasa VI c]

„Oddawanie krwi może nie tylko uratować życie innych, ale również poprawić stan naszego zdrowia. Niewiele osób wie, że oddawanie krwi zmniejsza ryzyko zawału serca i zachorowa-nia na nowotwory.”
[ Maria Wieczorek klasa VIII a]

„Sądzę, że oddawanie krwi to jeden z najlepszych prezentów, jaki możemy sprawić drugiej osobie. Jest to pomoc bezinteresowna, a może komuś uratować życie, nic nas to nie kosztuje, a jednak myślę, że satysfakcja jest ogromna. Krwi nie można niczym zastąpić, więc oddawanie jej to jedyny sposób, aby ktoś mógł ją otrzymać. Można sobie wyobrazić, ile radości będzie miała osoba i jej bliscy, która np., po wypadku utraciła dużo krwi i może ją teraz dostać. Moim zdaniem, warto komuś pomóc za tak małą cenę”
[Aleksandra Rybaczyk VIII c]

Do promowania tej idei zachęciliśmy rodziców, miedzy innymi Panią Agnieszkę Subzdę , która zapoznała nas z etapami poprzedzającymi zostanie krwiodawcą i być może zachęci nas wszystkich do oddawania krwi (donacji).

Program stypendialny Klasa

Życzenia z okazji Dnia Kobiet.

„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI”Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tyś. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.
Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.
VII Goworowska Drużyna Harcerska "Zorza" 1 marca w ramach akcji „Rozświetlmy pamięć o Wyklętych” udała się na uroczystości do miejscowości Jurgi, gdzie na leśnej polanie znajduje się pomnik, który jest symboliczną mogiłą trzech partyzantów poległych 16 września 1951r. Należeli Oni do jednego z oddziałów, który ukrywał się w lasach i walczył z władzą komunistyczną.
Harcerze wraz z Kurpiowską Grupą Historyczną „ OSTOYA” oraz mieszkańcami uczcili pamięć bohaterów. Wszyscy razem zaśpiewali Mazurek Dąbrowskiego, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Została też wystawiona warta honorowa z żołnierzy i harcerzy. Nie zabrakło też modlitwy w intencji poległych żołnierzy. Cześć Ich Pamięci!

Opiekun drużyny
Elżbieta Bieniecka

 

 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁYW tym roku minęła 548 rocznica urodzin wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika-patrona naszej szkoły. Jak co roku, klasy I-III uczciły jego pamięć. Obchody Dnia Patrona Szkoły rozpoczęliśmy od przypomnienia drogi życiowej wielkiego Polaka i jego odkrycia. Uczniowie obejrzeli prezentację pt.: "Mikołaj Kopernik-życiorys i dokonania”. Następnie klasy I-II wykonały prace plastyczne z tej okazji i zaprezentowały je na wystawkach klasowych. Klasy trzecie natomiast wzięły udział w Turnieju Wiedzy o Patronie Szkoły. Naszym uczniom postać Kopernika jest bardzo bliska. Okazało się, że znają wiele szczegółów z jego bogatego życiorysu.
Wyniki konkursu klas III przedstawiają się następująco:
I miejsce
Zofia Kucharczyk kl. 3a
Hanna Stachacz kl. 3b
II miejsce
Łucja Niegowska kl. 3b
III miejsce
Karol Hołozubiec kl. 3a
Filip Bielarczyk kl. 3b
Wyróżnienie
Kacper Ptak kl. 3a
Gabriela Maliszewska kl. 3b
Wiktoria Kaczmarczyk kl. 3c
Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy oraz bardzo dziękujemy za udział.

Katarzyna Chilicka
Krystyna Zacharek

 

Nauka ortografii nie musi być nudna

 

Uczniowie klasy 4a i 4b w czasie nauki zdalnej ćwiczyli reguły pisowni "ó" i zastosowanie ich w praktyce. Na zakończenie cyklu ćwiczeń stworzyli słownik wyrazów z "ó" niewymiennym (i nie tylko). Przedstawiam prezentację, którą współtworzyli: Mateusz Dąbkowski, Tymoteusz Dudziec, Lena Grabowska, Aleksander Lendzioszek, Ewa Bochenek, Natalia Mierzejewska. Zachęcam do obejrzenia pięknych zdjęć wykonanych przez uczniów i rozwiązania zagadek.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

Ewa Mirowska

Łatwiej i przyjemniej


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie przystąpiła do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wspieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.
Przystąpienie szkoły do programu OSE przyczyniło się do tego, że szkoła otrzymała tablety z dostępem do szybkiego i bezpiecznego Internetu.
Tablety wykorzystywane są przez uczniów klas trzecich podczas zajęć stacjonarnych, m.in. do wyszukania informacji na temat patrona szkoły Mikołaja Kopernika, wiadomości na temat naszego kraju i Unii Europejskiej, do ćwiczeń interaktywnych utrwalających pisownię wyrazów pod względem ortograficznym, podczas zajęć z Misji programowania – wykorzystanie aplikacji ScratchJr, Lightbot i inne. Zajęcia z wykorzystaniem tabletu podnoszą ich atrakcyjność, uczniowie są na nich skoncentrowani i aktywni.

Anna Kaczmarczyk

Szkolne Pakiety Multimedialne

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Szkoły działające w programie OSE otrzymały Szkolne Pakiety Multimedialne, zawierające m.in. tablety oraz usługę mobilnego dostępu do sieci internetu , świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021.
W Filii w Szczawinie ze sprzętu komputerowego korzystają uczniowie klasy III w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych przez szkołę usług edukacyjnych. Uczniowie chętnie sięgają po laptopy na zajęciach koła matematycznego, rozwiązując łamigłówki matematyczne lub doskonaląc umiejętności praktyczne. Trzecioklasiści mogą udać się w multimedialną podróż po Europie na zajęciach przyrodniczych . Wzbogacają swoją wiedzę o sławnych Polakach , przygotowują różne prezentacje, a pomysły czerpią także dzięki otrzymanemu sprzętowi.
Wszyscy uczą się i bawią jednocześnie. Super pomysł!

Barbara Rutkowska

 

 

Ogłoszenie

Inauguracja zajęć rekreacyjno - sportowych w sezonie 2021 na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie rusza z dniem 1 marca 2021 r. Wszystkich chętnych do korzystania z obiektu zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach w nowym sezonie, według aktualnego harmonogramu dyżurów Animatora: Pana Mariusza Brzozowskiego, opublikowanego na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (www.spgoworowo.edu.pl) oraz Urzędu Gminy Goworowo (www.goworowo.pl), gdzie zamieszczane będą również wszelkie, aktualne informacje dotyczące funkcjonowania „Orlika”.

Ze słonecznym i proaktywnym pozdrowieniem

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowiemgr Jacek Dobrzyński
oraz
Animator w projekcie LAS Mariusz Brzozowski

Dyżury animatora Orlik - marzec 2021

Rezerwacje na Orliku - marzec 2021

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie

Informacja dotycząca portalu epodreczniki.pl

Antywirusowe porady

Wyniki rekrutacji Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika wraz z filią w Szczawinie

Próbny egzamin Ósmoklasisty z CKE

Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.Egzamin próbny odbędzie się w dniach od 30 marca (poniedziałek) do 1 kwietnia (środa). Udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty jest dobrowolny.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały tj. arkusze w wersji standardowej i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz nagrania w formacie mp3 (do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski(czas trwania 120 minut)
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka(czas trwania: 100 minut)
1 kwietnia br. (środa),ok. godz. 9:00– języki angielski(czas trwania: 90 minut)

Informacja dla uczniów i rodziców

Proszę, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej poniżej formie:

 • w pliku w edytorze tekstów (WORD lub inny);
 • na wydruku – jeśli uczeń dysponuje w domu drukarką (skan, zdjęcie);
 • korzystając z karty odpowiedzi (zamieszczonej na stronie CKE/OKE razem z arkuszem w formie pliku edytowalnego), kartę będzie można zapisać elektronicznie lub wypełnić odręcznie po uprzednim wydrukowaniu (skan, zdjęcie);
 • na kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała zasady oceniania rozwiązań zadań, które będą dostępne od 8 kwietnia Uczniowie po rozwiązaniu zadań prześlą wygenerowane odpowiedzi z wykorzystaniem poczty elektronicznej (wygenerowane adresy mailowe udostępnione uczniom) na podane adresy mailowe nauczycieli prowadzących przedmioty egzaminacyjne:

 

 • Klasa VIII a

- język polski: pani Krystyna Mucińska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- matematyka: pani Edyta Furmaniuk – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- język angielski: pani Irena Zaorska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Klasa VIII b

- język polski: pani Barbara Wójcik – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- matematyka: pani Dorota Skierczyńska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- język angielski: pani Irena Zaorska – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

W egzaminie próbnym z CKE/OKE mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje jednak, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym oraz samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).


Rodzicu! Pamiętaj, że próbny egzamin to dla Twojego dziecka okazja, by w bezpiecznym dla siebie środowisku sprawdziło swoją wiedzę. Zadbaj o to, by napisało ten egzamin rzetelnie i samodzielnie.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym i diagnostycznym (tj. jako danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym; zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Uzyskane przez ucznia wyniki z poszczególnych przedmiotów nie będą brane pod uwagę w bieżącym ocenianiu.

Kontakt z nauczycielem

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych (e-mailem w formie uzupełnionych plików lub skanów, zdjęć kart z rozwiązaniami bądź notatki z numeracją zadań). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli sprawdzić i ocenić przesłane przez uczniów odpowiedzi. Informacja zwrotna zostanie przekazana uczniom w formie np.:

 • komentarza w e-mailu;
 • komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym;
 • wiadomości poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Jeżeli nie będzie to możliwe za pomocą w/w form, przekazanie informacji uczniom nastąpi w bezpośrednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z Wychowawcą klasy tuż po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.) i sprawdzeniu przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Więcej informacji i materiałów dotyczących egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Źródło: Departament Informacji i Promocji MEN

ZACHĘCAM WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS VIII DO UCZESTNICTWA!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie

mgr Jacek Dobrzyński                                

 

 

Informacja pedagoga szkolnego

Zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją.

Pedagog szkolny 

Joanna Gryczka

Trzy kroki do sukcesu prezentacja

Informacja szkolnego psychologa.

Informacja Policji

Uwaga!


Ze względu na ogłoszony stan epidemii i wprowadzone ograniczenia, korzystanie z boisk sportowych oraz placu zabaw jest zabronione do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

PIERWSZY KANAŁ EDUKACYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ ONLINE

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!


Kanał edukacyjny
Każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia. Na początek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
W czwartek, 19 marca br. podczas wirtualnych zajęć w Muzeum Powstania Warszawskiego dzieci i młodzież będą mogli m.in. porównać zdjęcia okolic Dworca PKP Śródmieście wykonane w czasie Powstania Warszawskiego z fotografiami zrobionymi tuż po wojnie, poznać historię Szpitala Ujazdowskiego, który odegrał ważną rolę podczas Powstania, czy poznać sylwetkę Eugeniusza Lokajskiego – słynnego fotografa powstańczej Warszawy. Ważnym elementem lekcji on-line będą spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii, m.in. Anną Trzeciakowską.
W ramach nowego pasma edukacyjnego eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego wyczerpująco opowiedzą o wybranych zagadnieniach z historii. Wyjaśnią m.in. co robiły dzieci podczas Powstania, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchają o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizują mapy lotnicze. Chętni będą mogli wirtualnie wejść do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Pojawi się również opowieść o grze planszowej „Hodowla zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego. Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl. Zapraszamy!
Materiały edukacyjne do nauki zdalnej – rekomendacje MEN
Przypominamy również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół.
Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Więcej informacji na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pomysły na kwarantanne

 
1. Porozmawiaj ze znajomymi na mediach społecznościowych - można porozmawiać o wszystkim, a nuda znika!
2. Rozwijaj swoje pasje oraz umiejętności - wcześniej nie było na to czasu? Już jest!
3. Zajmij się tym, co zawsze przekładałeś/aś na później - i ani się waż znowu zrobić tego kiedy indziej, bo potem możesz już nie znaleźć na to chwili.
4. Udekoruj/sprzątnij swój pokój, a na pewno stanie się bardziej przytulny i przyjazny!
5. Spędź czas z rodziną - pewnie rzadko to robisz, a wystarczy bynajmniej zagrać chwilę w planszówki czy porozmawiać.
6. Ugotuj coś - może być to łatwe danie lub coś bardziej skomplikowanego.
7. Poświęć więcej uwagi swojemu zwierzakowi (jeśli go masz) - zwierzaki to lubią!
8. Zrób dobry uczynek - to nic nie kosztuje, a możesz komuś pomóc.
9. Jeżeli chodzisz na kółka, na których trzeba coś robić poza domem - też jest to dobry czas, żeby zrobić coś w kierunku swoich zainteresowań.
10. Naucz się nowej umiejętności - kto wie? Może stanie się twoją pasją. 
 
 
Co ważne! Myj często dłonie przez 30 sekund i jeżeli nie masz potrzeby, - zostań w domu!
 
Emilia Kwiatkowska z kl. 6b

Informacja

Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa wejście na teren budynku szkoły wyłącznie wejściem głównym od frontu!

Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa wejście na teren budynku szkoły wyłącznie po poddaniu się kontroli pomiaru temperatury przez pracownika obsługi oraz dezynfekcji dłoni!
Proszę nacisnąć przycisk i poczekać na otwarcie drzwi!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Informacja szkolnego psychologa.

KOMUNIKAT

KONTYNUACJA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE ORAZ W JEJ FILII W SZCZAWINIE

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY RODZICE!

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, wyrażającą się m.in. zawieszeniem zajęć w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz w jej Filii w Szczawinie, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników obydwu jednostek informuję, że wprowadzamy ograniczenia organizacyjne związane z prowadzoną rekrutacją w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem i czynimy to z wielką odpowiedzialnością za zdrowie całej lokalnej społeczności. Proponowane rozwiązania prewencyjne pozwolą Państwu na korzystanie z procesu rekrutacyjnego, według obowiązującego dotychczas harmonogramu, ustalonego przez Wójta Gminy Goworowo. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem wprowadzamy z dniem 19 marca 2020 r. dwie możliwości:
- rekrutacja elektroniczna: Na szkolnej stronie internetowej www.spgoworowo.edu.pl, w zakładce Rekrutacja 2020 dostępne są wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania i wydrukowania. Proszę je wypełnić i w formie skanów lub fotografii przesłać na adres mailowy, uruchomiony do tego celu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Goworowie lub u Pani kierownik Barbary Rutkowskiej w Filii w Szczawinie;
- rekrutacja papierowa: W dalszym ciągu można składać wypełnione dokumenty w formie papierowej, ale w ograniczonym kontakcie z pracownikami jednostek. Zarówno w Szkole Podstawowej w Goworowie, jak i w jej Filii w Szczawinie są przygotowane wydzielone miejsca, gdzie znajdują się stosowne druki do wypełnienia oraz przygotowane specjalne skrzynki (pudełka) do wrzucenia dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym.
Uwaga: W razie potrzeby zachęcam do kontaktu tel.: 29 7614061 lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Apeluję: Zachowajmy „zdrowy rozsądek”, rygorystycznie przestrzegajmy higieny i zachowajmy stosowny dystans w kontaktach z innymi osobami. Wierzę głęboko, że niebawem zagrożenie minie i wrócimy do pełnej funkcjonalności.

Z wyrazami szacunku i wiosennym pozdrowieniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Nauczanie domowe klasa 2a

Edukacja wczesnoszkolna

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z odwołanymi zajęciami szkolnymi bardzo proszę aby uczniowie popracowali w domu. Proszę ćwiczyć czytanie. Mogą to być czytanki z podręcznika. Z matematyki przećwiczyć tabliczkę mnożenia w zakresie 30, dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, odczytywanie godzin i minut na zegarze.

Będę informowała Państwa przez dziennik Librus co dziecko ma wykonać w domu. Proszę logować się do Librusa i odczytywać wiadomości. Zadania proszę wykonywać w zeszycie.

Pozdrawiam.

Dorota Późniewska

Nauczanie domowe klasa 1a

 Edukacja wczesnoszkolna

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania do samodzielnej nauki w domu.
Systematycznie ćwiczymy czytanie (podręcznik s. 12 i 14). Dzieci, które bardzo dobrze czytają również s. 13 i 15.
Ćwiczymy przepisywanie i pisanie z pamięci. Proszę, aby dziecko przepisało do zeszytu dwa wybrane zdania z tekstu ze s. 12.
W ćwiczeniu matematycznym proszę wykonać zadania dodatkowe- utrwalające wiadomości ze strony 72 i 73.
Ćwiczymy również rachunek pamięciowy (dodawanie i odejmowanie w zakresie 16), odczytywanie godzin na zegarze, nazwy miesięcy, dni tygodnia. Do nauki można wykorzystać strony internetowe.
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1

Kolejne zadania do wykonania będę zamieszczać na Librusie.
Elżbieta Kucharczyk

Nauczanie domowe klasa 2b

Edukacja wczesnoszkolna

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Dzień dobry.
Znów zwracam się do Was drodzy Rodzice, abyście dopilnowali, by Wasze pociechy się nie nudziły i popracowały trochę samodzielnie w domu.
W tym tygodniu będziemy realizować projekt 22 pt. Najlepiej w domu. Proszę, żeby dzieci przeczytały czytankę Głowa rodziny s.16-18 i Przysłowia...s.19, spróbowały odpowiedzieć ustnie na pytania pod tekstem i wykonały w ćwiczeniu polecenia od s.28-35 (po jednej stronie każdego dnia).
Z przyrody mamy wiosenne zmiany w przyrodzie - Podręcznik matematyczno - przyrodniczy s.18-19, Ćwiczenie s.18, natomiast z matematyki obliczenia związane z termometrem: Podr.s. 20, Ćwicz.s. 19 oraz mnożenie przez 6 i 7, 0 i 1 oraz 8 i 9 w zakresie 30. Zadania znajdziecie w Podr. s.20-21, a w Ćwicz.s.20-21. Dla chętnych zadania dodatkowe na dole strony. Uczymy się też tabliczki mnożenia w zakresie 30. Mogą dzieci ćwiczyć tabliczkę w zeszytach.
To tyle na ten tydzień. Dacie radę.
Pozdrawiam
K. Zacharek

Informacja dla wychowawców odnośnie logowania uczniów w systemie Librus.


Każdy opiekun na swoim koncie (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Nauczanie domowe klasa 1b

Edukacja wczesnoszkolna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy Rodzice! 
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nasza placówka od poniedziałku 16 marca  zostaje zamknięta. Nie oznacza to jednak, że jest to czas wolny zarówno dla nauczycieli jak i dzieci. Będę informowała Państwa przez dziennik Librus w jaki sposób  dziecko ma pracować w domu.  Proszę codziennie  logować się na platformie Librus i odczytywać wiadomości.  Bardzo proszę również o zatrzymanie dzieci w domu i ścisłe przestrzeganie zaleceń epidemiologicznych.

Pozdrawiam K. Chilicka

 

Język angielski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

klasa 1b Proszę poćwiczyć słownictwo związane z jedzeniem do sprawdzianu z rozdziału 4. W załączeniu przesyłam test powtórzeniowy. Można również wykorzystać stronę internetową do nauki i powtórzeń  poznanego słownictwa i gramatyki. 
 
 

 

Zalecane formy aktywności szkolnej w dniach 16.03 - 25. 03.2020 r.

 

Drodzy Uczniowie,

na naszej stronie internetowej w górnym menu pojawiła się zakładka „Nauczanie domowe”. W tym miejscu nauczyciele będą zamieszczać Wam informacje i wytyczne do samodzielnej pracy (zadania mają charakter ćwiczeniowo-powtórzeniowy). Jednocześnie czytajcie informacje w module „wiadomości” w systemie Librus. Jeśli będziecie mieć problem z zalogowaniem na swoje uczniowskie konta, kontaktujcie się z tymi, którzy mają dostęp i przekazujcie sobie informacje. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przypomnienia loginu i wygenerowania nowego hasła do konta uczniowskiego u administratorów (rodzic kontaktuje się z wychowawcą z prośbą o wygenerowanie nowego hasła dla konta uczniowskiego lub zgłasza ten fakt administratorowi dziennika poprzez „moduł wiadomości” w systemie. Inne sposoby odzyskania i przekazania hasła na tą chwilę są niemożliwe, ze względu na bezpieczeństwo i ryzyko uzyskania dostępu do konta przez osoby niepowołane). W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z administratorami dziennika w naszej szkole: Adam Dąbrowski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Grzegorz Dzierzgowski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Pozdrawiam

Adam Dąbrowski

Nauczanie domowe - filia Szczawin

Język angielski

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczawin
Klasa 1 i 2 -Powtórzyć słownictwo do rozdziałów 1-5.
ZerówkaNauka słownictwa na  obrazkach na stronie internetowej  znamangielski.com
Numery lekcji: 
4. Food-part one, 
5. Food- part two, 
6. Fruit and vegetables- part one, 
7. Fruit and vegetables-part two,    
8. Clothes - part one, 
11. Animal - farms animals.
 
Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony znamangielski.com mogą korzystać także uczniowie klas 1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska
 

Klasa 1

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcam wszystkich uczniów do utrwalenia nazw dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Z edukacji matematycznej proszę ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 18 oraz rozwiązywanie zadań   tekstowych. Z edukacji polonistycznej należy ćwiczyć pisanie poznanych liter oraz czytanie.

Magdalena Tuszyńska

 

 

Edukacja polonistyczna kl. II
Kontakt e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytamy lekturę !
Maria Kruger „Witaj, Karolciu"
Na podstawie opowiadania „Zaczarowana kredka”, spróbujcie opisać zaczarowanego kota, którego narysowała Karolcia. Opis wklejcie na kartkę z bloku i wykonajcie rysunek kota. Miłej pracy!

Edukacja matematyczna kl. II


Ćwiczcie mnożenie liczb przez 6,7,8,9 w zakresie 30. Rozwiązujcie różne zadania tekstowe na mnożenie. Możecie skorzystać z książki „Tabliczka mnożenia. Zagadki i łamigłówki” ( autor: ROSIE HORE, wydaw. ZIELONA SOWA). Powodzenia.

Nauczanie domowe klasa 3a

Język angielski

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtórzyć słownictwo z rozdziałów 1-5

Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony http://znamangielski.com/ mogą korzystać także uczniowie klas 1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska

Nauczanie domowe klasa 1a

 Edukacja wczesnoszkolna

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania do samodzielnej nauki w domu.
Systematycznie ćwiczymy czytanie (podręcznik s. 12 i 14). Dzieci, które bardzo dobrze czytają również s. 13 i 15.
Ćwiczymy przepisywanie i pisanie z pamięci. Proszę, aby dziecko przepisało do zeszytu dwa wybrane zdania z tekstu ze s. 12.
W ćwiczeniu matematycznym proszę wykonać zadania dodatkowe- utrwalające wiadomości ze strony 72 i 73.
Ćwiczymy również rachunek pamięciowy (dodawanie i odejmowanie w zakresie 16), odczytywanie godzin na zegarze, nazwy miesięcy, dni tygodnia. Do nauki można wykorzystać strony internetowe.
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1

Kolejne zadania do wykonania będę zamieszczać na Librusie.
Elżbieta Kucharczyk

 

Język angielski

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtórzyć słownictwo z rozdziałów 1-4

Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony znamangielski.com mogą korzystać także uczniowie klas 1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska

Nauczanie domowe klasa 2c

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Proszę poćwiczyć słownictwo związane z nazwami gier i pomieszczeń w szkole do sprawdzianu z rozdziału 4. W załączeniu przesyłam test powtórzeniowy. Można również wykorzystać stronę internetową do nauki i powtórzeń  poznanego słownictwa i gramatyki. 
 
 

Edukacja wczesnoszkolna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę przeczytać lekturę Grzegorza Kasdepke „Detektyw Pozytywka”.

Codziennie poprzez Librusa będę zamieszczała zadania do wykonania w zeszycie. Dotyczyć będą m.in. wyodrębniania w wyrazach liter, głosek i sylab, układania wyrazów według kolejności alfabetycznej, układania i zapisywania zdań z podanymi wyrazami, wskazywania samogłosek w wyrazach.

Poćwiczycie także dodawanie, odejmowanie, odczytywanie godzin i temperatur, rozwiązywanie zadań tekstowych, nauczycie się tabliczki mnożenia w zakresie 50.

Zadania wykonane w zeszycie będą sprawdzone i ocenione.

Zachęcam do korzystania ze strony internetowej: matzoo.pl

W zakładce „Klasa 2” znajdziesz wiele zadań do rozwiązania online.

Pozdrawiam Anna Kaczmarczyk

 

Nauczanie domowe klasa 3b

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska

Nauczanie domowe klasa 5b

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Proszę napisać do zeszytu wpis na blogu- zadanie 6 str. 87 podręcznik. Możecie również  wykonywać ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i gramatykę korzystając ze strony:
 
Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
F.H. Burnett "Tajemniczy ogród" (dokończyć);
L.M. Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza".
 
Lektury dostępne są pod adresem: https://lektury.gov.pl/
 

Matematyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtarzajcie do sprawdzianu z działu "Figury geometryczne" zadania z książki lub ze strony https://szaloneliczby.pl/. Utrwalajcie tabliczkę mnożenia, działania pisemne i działania na ułamkach zwykłych. Dokumentujcie swoją pracę w zeszycie.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus

Nauczanie domowe klasa 4a

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Proszę poćwiczyć słownictwo związane z jedzeniem do sprawdzianu z rozdziału 6. Wykonajcie powtórzenie z podręcznika i zapiszcie odpowiedzi do zeszytu.. Można również wykorzystać stronę internetową do nauki i powtórzeń  poznanego słownictwa i gramatyki. 
 
Przyroda
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
temat 38 Organizmy najbliższej okolicy - przeczytać temat 38 i uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 38, zadanie 7 wykonać w/g polecenia na kartce z bloku - dowolną techniką starannie i podpisać na odwrocie;
temat 39 Las jako środowisko życia - przeczytać temat 39 i uzupełnić  zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 39. Zadanie 6 proszę wykonać w/g polecenia na kartce z bloku wzbogacone o ilustracje (do tematu polecenia) ;
temat 52 Krajobraz okolicy dawniej i dziś przeczytać temat 52 i uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 52.
 
 
Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Czytamy lektury
Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo" (cz. I "Czerwone krzesło");
Selma Lagerlof "Cudowna podróż".
 
Lektury dostępne są pod adresem: https://lektury.gov.pl/
 
 
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Codziennie utrwalasz tabliczkę mnożenia. Zadania wykonujesz w zeszycie przedmiotowym.
Wtorek 17.03.2020 r.
Oblicz sposobem pisemnym:
25486 + 69482
54863 + 24690
93481 + 6689
34987 + 200678
67805 + 15978

Środa 18.03.2020 r.
Oblicz sposobem pisemnym i sprawdź:
90064 – 3486
82503 – 24088
76005 – 16987
6009 – 2978
870043 – 12486

Czwartek 19.03.2020 r.
Oblicz sposobem pisemnym:
9264 * 35
6598 * 63
4324 * 350
30086 * 500
5967 * 2500

Piątek 20.03.2020 r.
Oblicz sposobem pisemnym:
699 : 3
848 : 4
3825 : 5
5144 : 8
4167 : 9

Poniedziałek 23.03.2020 r.
a) Narysuj kwadrat o boku 8 cm. Podziel go na 10 jednakowych prostokątów. Jakie wymiary ma każdy z tych prostokątów?
b) Oblicz obwód kwadratu o boku a = 7 cm.
c) Oblicz długość boku kwadratu o obwodzie 32 dm.

Wtorek 24.03.2020 r.
a) Oblicz obwód prostokąta o wymiarach 4 cm x 2 dm
b) Oblicz długość krótszego boku prostokąta o obwodzie 46 dm i długości dłuższego boku 14 dm.
c) Narysuj wielokąt, który nie jest kwadratem ani prostokątem, o obwodzie 12 cm.

Środa 25.03.2020 r.
a) Narysuj okrąg o promieniu długości 3 cm.
b) Narysuj okrąg o średnicy długości 7 cm. Narysuj promień i dowolną cięciwę.
c) Narysuj dwa okręgi o tym samym środku i promieniach długości 2 cm 5 mm oraz 4 cm.

Nauczanie domowe klasa 6b

Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę na podstawie informacji z podręcznika strony 122 - 124 wykonać i opisać w zeszycie przedmiotowym lub na kartce zadanie: „Zbadaj. – Obserwacja budowy piór ptaków”. Jeśli nie znajdziesz piór ptaków odwołaj się do rysunków w podręczniku strona 122.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku o rybach, płazach i gadach proszę ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo kręgowce. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

 

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Proszę przygotować się do testu z rozdziału 6 słownictwo - choroby i ich symptomy oraz czas Past Simple. Możecie ćwiczyć poznane słownictwo i czasy gramatyczne na stronie: 
 
Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
1. Czytać lekturę "W pustyni i w puszczy'' Henryka Sienkiewicza; obejrzeć ekranizację w TV lub internecie;
2. Przygotować się do poprawy kartkówki z typów wypowiedzeń: zdań pojedynczych i złożonych współrzędnie i podrzędnie.
 
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Powtórzcie działania na ułamkach. Można skorzystać ze skanów umieszczonych jako praca domowa w Librusie lub ze strony
https://epodreczniki.pl/b/odktyj-zrozum-zastosuj/P4KexLAYo (ułamki zwykłe i liczby dziesiętne). Pracę proszę dokumentować w specjalnie założonym zeszycie (można zapisywać tylko obliczenia i wyniki podając nr zadań).
Ćwiczcie również działania na liczbach dodatnich i ujemnych, wykonując w zeszycie przedmiotowym ponownie zadania już przerobione lub korzystając z https://epodreczniki.pl/b/odktyj-zrozum-zastosuj/P4KexLAYo (są w zakładce liczby całkowite).
Każdy pracuje na miarę swoich możliwości.
Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.Nauczanie domowe klasa 7a

Język polski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Czytamy lekturę „Krzyżacy” H. Sienkiewicza.

- Rozwiązujemy ćwiczenia powtórzeniowe ze słowotwórstwa -  zeszyt ćwiczeń s. 133-135, a także 2 testy  z zeszytu ćwiczeń "Sprawdź, ile potrafisz"  s. 137-141; przygotowujemy się do sprawdzianu.

- Przygotowujemy się do napisania rozprawki z lektury „Opowieść wigilijna” K. Dickensa; proszę dokładnie zapoznać się z treścią lektury.

 

Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać odpowiedzi do zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8, które znajdują się w podręczniku na str. 222 i 223.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku na stronach 178 – 187, ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo dendryt. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

 

Język niemiecki
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Historia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Powtórzenie wiadomości z działu czwartego. Przypomnienie odpowiedzi do pytań dotyczących tego działu opracowanych na lekcji.

 

 

Język angielski

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Powtórzyć słownictwo do rozdziału 5 (str. 123 i 129 podręcznik), gramatykę (str. 54 i 55 podręcznik). Nauczyć się słówek do rozdziału 6 (str.124 podręcznik). 

Chętni uczniowie mogą rozwiązać  (i odesłać do sprawdzenia  na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) test próbny z Operonu dla klas ósmych, który jest umieszczony na stronie szkoły wraz z nagraniem audio.

Arkusz Operon

Nagranie 1

Nagranie 2

Nagranie 3

Nagranie 4

Nagranie 5

Nagranie 6

Nagranie 7

Nagranie 8

Nagranie 9

Nagranie 10

Nagranie 11

Nagranie 12

Nagranie 13

Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony http://znamangielski.com/ mogą korzystać także uczniowie klas 1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Przygotowujecie się do zapowiedzianej kartkówki z rozwiązywania równań. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujecie zad. 10,11,12,13 str. 214-215 z podręcznika. (Poprawność rozwiązań możecie sprawdzić w odpowiedziach). Termin kartkówki ustalimy po powrocie do szkoły.
2. Zachęcam również do rozwiązywania testów interaktywnych na stronach:

www.gwo.pl (strefa ucznia)

learningapps.org (matematyka)

https://szaloneliczby.pl/

epodreczniki.pl (kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/ matematyka/ rozwiązywanie równań oraz równania równoważne)

 

Fizyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę zrobić zadania umieszczone jako praca domowa w Librusie. Ćwiczcie również z podręcznika ćwiczenia i zadania z tematów "Gazy, ciecze i ciała stałe" oraz "Temperatura".

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Nauczanie domowe klasa 4b

Język polski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Czytamy lekturę „Czerwone krzesło”.

- Zapoznajemy się z informacjami o przysłówku (podręcznik s.167-168); wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s.112-115.

- Świat fantazji – przygotowanie do sprawdzianu kontrolnego nr 4; wykonanie w zeszycie przedmiotowym sprawdzianu; przygotowanie się do sprawdzianu nr 4.

 

Język angielski

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 
Przyroda
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
temat 38 Organizmy najbliższej okolicy - przeczytać temat 38 i uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 38, zadanie 7 wykonać w/g polecenia na kartce z bloku - dowolną techniką starannie i podpisać na odwrocie;
temat 39 Las jako środowisko życia - przeczytać temat 39 i uzupełnić  zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 39. Zadanie 6 proszę wykonać w/g polecenia na kartce z bloku wzbogacone o ilustracje (do tematu polecenia) ;
temat 52 Krajobraz okolicy dawniej i dziś przeczytać temat 52 i uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń lekcja 52.
 

Matematyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robimy zadania z projektu, będą pojawiały się nowe prace.

Dodatkowo powtarzajcie do sprawdzianu z działu "Figury geometryczne" zadania z książki lub ze strony https://szaloneliczby.pl/

Utrwalajcie tabliczkę mnożenia i działania pisemne.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Nauczanie domowe klasa 5a

Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Proszę uzupełnić całe karty pracy do lektury, które rozdane były na lekcji. W zeszycie należy napisać SAMODZIELNĄ charakterystykę Ani z Zielonego Wzgórza. 
 
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Czytacie w podręczniku temat „Porównywanie ułamków dziesiętnych” ze strony 146 a następnie rozwiązujecie zadania w ćwiczeniu 1 i 2 str. 59 oraz zad. 5 i 7 str. 60. To łatwy temat. Wierzę, że dacie radę. W razie pytań kontaktujcie się ze mną prze Librus lub e-mail.
2. Osoby, które umówiły się ze mną na poprawę sprawdzianu „Figury przestrzenne” teraz mają czas, aby się uczyć. Nowy termin poprawy ustalimy po powrocie do szkoły.
3. Zachęcam również do rozwiązywania testów interaktywnych na stronach:

Nauczanie domowe klasa 6a

Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Proszę przeczytać lekturę pt: "Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego. Jeśli ktoś nie ma lektury w formie książkowej bez problemu można przeczytać on-line.
 
Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę na podstawie informacji z podręcznika strony 122 -124 wykonać i opisać w zeszycie przedmiotowym lub na kartce zadanie: „Zbadaj. – Obserwacja budowy piór ptaków”. Jeśli nie znajdziesz piór ptaków odwołaj się do rysunków w podręczniku strona 122.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku o rybach, płazach i gadach proszę ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo kręgowce. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz 

Historia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Powtórzenie wiadomości z działu piątego, łącznie ze zrobieniem podsumowania ze strony 182.

 

Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Powtarzacie wiadomości o figurach przestrzennych rozwiązując zadania 1,2,3,4,5, str.46 i 47 w ćwiczeniu.
2. Wykonujecie z papieru bryłę graniastosłupa prostego o dowolnej podstawie i bryłę sześcianu. Przynosicie do oceny po powrocie do szkoły w terminie, który wspólnie ustalimy.
3. Zachęcam również do rozwiązywania testów interaktywnych na stronach:
 

Nauczanie domowe klasa 8b

Chemia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Witam,
przesyłam Wam link do materiałów znajdujących się w internecie, które można użyć do powtórzenia wiadomości
 
Ponadto przesyłam test do rozwiązania. Jeżeli chcecie otrzymać ocenę za rozwiązanie testu to proszę go rozwiązać do 18.03.2020 r., do godz.12:00. Odpowiedzi możecie przesyłać w pliku edytora tekstu np. WordPad, Word, Notanik lub po prostu w treści wiadomości e-mail. Kontakt e-mail powyżej.
 
Pamiętajcie powinniście pozostać w domu.
 
Ponadto na długie dni bez szkoły polecam pracę z nowym materiałem. Temat- szereg homologiczny alkoholi- metan i etan.
 
Zachęcam również do pracy z podręcznikiem
 
Pozdrawiam Was cieplutko
M.Kulesza
 
Język niemiecki
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca o patronie (którego imię nosisz, jeśli nie posiadasz patrona wybierasz sobie), wg punktów:

1) życie patrona,

2) ilustracja przedstawiająca patrona,

3) modlitwa wstawiennicza

4) w czym mogę naśladować swojego patrona? (3-5 zdań – własnych!)

5) źródła z których korzystałam/łem pisząc pracę.

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Język rosyjski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
1. Poszukać przepisów na dania kuchni rosyjskiej.Wykonać przepis na jedno danie w formie plastycznej (przepisać po rosyjsku; dodać zdjęcie lub rysunek; zrobić w formie książki kucharskiej, wydzieranki, wyklejanki ).
2. Obejrzeć w internecie "Bajkę o 12 miesiącach'' oraz "O rybaku i złotej rybce'' Aleksandra Puszkina.
 

Historia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powtórzenie wiadomości z działu trzeciego. Przypomnienie odpowiedzi do pytań dotyczących tego działu opracowanych na lekcji. Można obejrzeć film pt. „Generał Nil”, który znajduje się pod adresem https://www.cda.pl/video/4468268a1

 

Język angielski

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-Powtórzyć słownictwo do rozdziałów 5-7 ( str 123, 124, 125 podręcznik), gramatykę (str 60, 64, 65, 70, 84 podręcznik). Rozwiązać i odesłać do sprawdzenia (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) test próbny z Operonem umieszczony na stronie szkoły. W przypadku wątpliwości kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres podany wyżej) lub Librusa.

Arkusz Operon

Nagranie 1

Nagranie 2

Nagranie 3

Nagranie 4

Nagranie 5

Nagranie 6

Nagranie 7

Nagranie 8

Nagranie 9

Nagranie 10

Nagranie 11

Nagranie 12

Nagranie 13

Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony http://znamangielski.com/ mogą korzystać także uczniowie klas1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska
 

Fizyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę zrobić zadania umieszczone jako praca domowa w Librusie,  proszę zrobić nr 1,2,3,4,6, 8.1-8.7 (część 1) oraz nr 6-15 (część 2). Powtarzajcie definicje dotyczące drgań i fal.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

 

Matematyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwiązujemy zadania z arkuszy egzaminacyjnych z zakupionych przez Was książek (Pora na matematykę) lub ze strony https://szaloneliczby.pl/ - egzamin ósmoklasisty (arkusze online). Dokumentujcie swoją pracę w zeszycie.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Nauczanie domowe klasa 8a

Chemia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Witam,
przesyłam Wam link do materiałów znajdujących się w internecie, które można użyć do powtórzenia wiadomości
 
Ponadto przesyłam test do rozwiązania. Jeżeli chcecie otrzymać ocenę za rozwiązanie testu to proszę go rozwiązać do 18.03.2020 r., do godz.12:00. Odpowiedzi możecie przesyłać w pliku edytora tekstu np. WordPad, Word, Notanik lub po prostu w treści wiadomości e-mail. Kontakt e-mail powyżej.
 
Pamiętajcie powinniście pozostać w domu.
 
Ponadto na długie dni bez szkoły polecam pracę z nowym materiałem. Temat- szereg homologiczny alkoholi- metan i etan.
 
Zachęcam również do pracy z podręcznikiem
 
Pozdrawiam Was cieplutko
M.Kulesza
 
Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę przeczytać z podręcznika temat „Formy ochrony przyrody w Polsce”, str.169, a następnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str. 66-67.

Dla chętnych:

Przygotować prezentację multimedialną na temat: „Formy ochrony przyrody w Polsce”. W prezentacji należy wymienić formy ochrony przyrody w Polsce oraz uzasadnić konieczność ich wprowadzenia dla zachowania gatunków i ekosystemów. Minimalna ilość slajdów to 10, zaś szata graficzna dowolna.

Zadania  zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

 

Język niemiecki
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praca o patronie (którego imię nosisz, jeśli nie posiadasz patrona wybierasz sobie), wg punktów:

1) życie patrona,

2) ilustracja przedstawiająca patrona,

3) modlitwa wstawiennicza

4) w czym mogę naśladować swojego patrona? (3-5 zdań – własnych!)

5) źródła z których korzystałam/łem pisząc pracę.

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

Termin oddania pracy – do 24 kwietnia2020 r. Forma pracy dowolna, mile widziany album (będą dodatkowe punkty).

 
Język rosyjski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
1. Poszukać przepisów na dania kuchni rosyjskiej.Wykonać przepis na jedno danie w formie plastycznej (przepisać po rosyjsku; dodać zdjęcie lub rysunek; zrobić w formie książki kucharskiej, wydzieranki, wyklejanki ).
2. Obejrzeć w internecie "Bajkę o 12 miesiącach'' oraz "O rybaku i złotej rybce'' Aleksandra Puszkina.
 
 
Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Zagadnienia dla uczniów ( zalecane formy aktywności szkolnej w dniach ( 16.03 - 25. 03)

- Czytamy lekturę „Stowarzyszenie umarłych poetów” Nancy H. Kleinbaum.

-  Piszemy recenzję filmu M. Pieprzycy „ Chce się żyć”.

-  Rozwiązujemy przykładowe arkusze egzaminacyjne (te , które pozostały) z książki „ Egzamin ósmoklasisty”.

- Rozwiązujemy próbny arkusz egzaminacyjny ósmoklasisty z Operonem – marzec 2020 (test wysłany na grupę klasową).

Arkusz dostępny także tu: Język polski - arkusz - marzec 2020.pdf

- Powtarzamy materiał przed sprawdzianem zewnętrznym: klasyfikacja głosek, akcent wyrazowy ,upodobnienia, zdania pojedyncze, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, imiesłowowy równoważnik zdania, środki stylistyczne i ich funkcje itd.

 

Historia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtórzenie wiadomości z działu trzeciego. Przypomnienie odpowiedzi do pytań dotyczących tego działu opracowanych na lekcji. Można obejrzeć film pt. „Generał Nil”, który znajduje się pod adresem https://www.cda.pl/video/4468268a1

 

Język angielski

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

-Powtórzyć słownictwo do rozdziałów 5-7 ( str 123, 124, 125 podręcznik), gramatykę (str 60, 64, 65, 70, 84 podręcznik). Rozwiązać i odesłać do sprawdzenia (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) test próbny z Operonem umieszczony na stronie szkoły. W przypadku wątpliwości kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres podany wyżej) lub Librusa.

Arkusz Operon

Nagranie 1

Nagranie 2

Nagranie 3

Nagranie 4

Nagranie 5

Nagranie 6

Nagranie 7

Nagranie 8

Nagranie 9

Nagranie 10

Nagranie 11

Nagranie 12

Nagranie 13

Zachęcam wszystkich uczniów do wykorzystania tego czasu na solidne powtórzenie tego co zrobiliśmy w szkole.  Uczniom zdolnym proponuję przekroczenie zalecanego przez nauczyciela  zakresu materiału według własnych możliwości i środków.
Jako załączniki do wykorzystania podaję test próbny dla ósmoklasistów i nagrania audio. Ze strony http://znamangielski.com/ mogą korzystać także uczniowie klas 1-8 do powtórzenia słownictwa i gramatyki.
Irena Zaorska
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Z zestawu zadań przygotowujących do egzaminu „Pora na matematykę” rozwiązujecie arkusz III, IV i V. Robicie zdjęcie kartki ze swoimi rozwiązaniami (pamiętajcie, że znam Wasze charaktery pisma) i przysyłacie na mój adres mailowy. Sprawdzę i ocenę wstawię do Librusa. Uczniowie, którzy nadeślą rozwiązania w terminie mogą liczyć na „wysoką” ocenę. W razie pytań proszę o kontakt.
• Arkusz III (str. 143-151) do czwartku 19 marca 2020 r. do godz. 23.00
• Arkusz IV (str. 152-159) do niedzieli 22 marca 2020 r. do godz. 23.00
• Arkusz V (str.160-168) do środy 25 marca 2020 r. lub do czwartku w szkole (jeśli już wrócimy)
2. Uczniowie, którzy nie mają książek z zadaniami egzaminacyjnymi rozwiązują test OPERON-u
 

Fizyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę zrobić zadania umieszczone jako praca domowa w Librusie,  proszę zrobić nr 1,2,3,4,6, 8.1-8.7 (część 1) oraz nr 6-15 (część 2). Powtarzajcie definicje dotyczące drgań i fal.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Nauczanie domowe klasa 7c

Chemia
e-mail do nauczyciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
W dniu 12.03.2020 r. przesłałam Wam informacje na w systemie Librus dotyczącą polecanych wykładów z zakresu powtórzenia wiadomości z aktualnie realizowanych treści. Osoby które nie maja możliwości zalogowania się do dziennika i nie odebrały wiadomości otrzymują ją teraz.
 
Polecam powtórzenie z:
 
Przesyłam Wam również  test powtórzeniowy do rozwiązania. Jeżeli chcecie otrzymać ocenę za rozwiązanie testu to proszę o przesłanie do mnie odpowiedzi udzielonej przez każdego z Was indywidualnie do dnia 18.03.2020 r. do godz.12,00. Odpowiedzi możecie przesyłać w pliku edytora tekstu np. WordPad, Word, Notanik lub po prostu w treści wiadomości e-mail. Kontakt e-mail powyżej.
 
Ponadto oczywiście pamiętajcie że powinniście pozostać w domu.
 
Przekazuję też treści do zapoznania dotyczące nowych wiadomości z zakresu obliczeń stechiometrycznych:
 
Popracujcie też z książką.
 
Pozdrawiam Was cieplutko.
M.Kulesza
 
Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać odpowiedzi do zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8, które znajdują się w podręczniku na str. 222 i 223.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku na stronach 178 – 187, ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo dendryt. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

 

Język niemiecki
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Juliusz Słowacki "Balladyna";
Henryk Sienkiewicz "Krzyżacy".
 
Lektury dostępne są pod adresem: https://lektury.gov.pl/
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
1. Przygotowujecie się do zapowiedzianej kartkówki z rozwiązywania równań. W zeszycie przedmiotowym rozwiązujecie zad. 10,11,12,13 str. 214-215 z podręcznika. (Poprawność rozwiązań możecie sprawdzić w odpowiedziach). Termin kartkówki ustalimy po powrocie do szkoły.
2. Zachęcam również do rozwiązywania testów interaktywnych na stronach:

www.gwo.pl (strefa ucznia)

https://learningapps.org/ (matematyka)

https://szaloneliczby.pl/

https://epodreczniki.pl/ (kształcenie ogólne/szkoła podstawowa/ matematyka/ rozwiązywanie równań oraz równania równoważne)

3. Przypominam, że kilka osób umówiło się ze mną na poprawę sprawdzianu „Wyrażenia algebraiczne”. Uczcie się już teraz a nowy termin poprawy ustalimy po powrocie do szkoły.

 

Fizyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę zrobić zadania umieszczone jako praca domowa w Librusie. Ćwiczcie również z podręcznika ćwiczenia i zadania z tematów "Gazy, ciecze i ciała stałe" oraz "Temperatura".

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Nauczanie domowe klasa 7b

Chemia
e-mail do nauczyciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
W dniu 12.03.2020 r. przesłałam Wam informacje na w systemie Librus dotyczącą polecanych wykładów z zakresu powtórzenia wiadomości z aktualnie realizowanych treści. Osoby które nie maja możliwości zalogowania się do dziennika i nie odebrały wiadomości otrzymują ją teraz.
 
Polecam powtórzenie z:
 
Przesyłam Wam również  test powtórzeniowy do rozwiązania. Jeżeli chcecie otrzymać ocenę za rozwiązanie testu to proszę o przesłanie do mnie odpowiedzi udzielonej przez każdego z Was indywidualnie do dnia 18.03.2020 r. do godz.12,00. Odpowiedzi możecie przesyłać w pliku edytora tekstu np. WordPad, Word, Notanik lub po prostu w treści wiadomości e-mail. Kontakt e-mail powyżej.
 
Ponadto oczywiście pamiętajcie że powinniście pozostać w domu.
 
Przekazuję też treści do zapoznania dotyczące nowych wiadomości z zakresu obliczeń stechiometrycznych:
 
Popracujcie też z książką.
 
Pozdrawiam Was cieplutko.
M.Kulesza
 
Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę w zeszycie przedmiotowym zapisać odpowiedzi do zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8, które znajdują się w podręczniku na str. 222 i 223.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku na stronach 178 – 187, ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo dendryt. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 
Język niemiecki
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Drodzy uczniowie, w związku z zaistniałą sytuacją przesyłam Wam zadania do wydrukowania i wykonania w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości, z którymi jesteśmy na bieżąco. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wydrukowane i uzupełnione materiały proszę przynieść do szkoły kiedy już będzie to możliwe w celu sprawdzenia i ocenienia Waszej pracy. 
 
 
Pozdrawiam
Karolina Dąbrowska
 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Język polski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Zagadnienia dla uczniów ( zalecane formy aktywności szkolnej w dniach ( 16.03 - 25. 03)

-  Czytamy lekturę E. Hemingway,a „ Stary człowiek i morze”.

-  Przygotowujemy się do sprawdzianu ze słowotwórstwa, powtarzamy treści programowe zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami: wyraz podstawowy i pochodny,, podstawa słowotwórcza, rdzeń, rodzina wyrazów, rodzaje formantów, zrosty, złożenia, zestawienia.      

-  Wykonujemy ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s.137-141 ( sprawdzian – test I i II w ramach powtórzenia przed sprawdzianem ze słowotwórstwa).

- Oglądamy film „ Krzyżacy”.

- Czytamy fragmenty lektury A.  Christie „ Dwanaście prac Herkulesa” – podręcznik str.228 -242.

 

Historia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powtórzenie wiadomości z działu czwartego. Przypomnienie odpowiedzi do pytań dotyczących tego działu opracowanych na lekcji.

 

Fizyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę zrobić zadania umieszczone jako praca domowa w Librusie. Ćwiczcie również z podręcznika ćwiczenia i zadania z tematów "Gazy, ciecze i ciała stałe" oraz "Temperatura".

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

 

Matematyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ćwiczymy rozwiązywanie równań i powtarzamy wyrażenia algebraiczne. Wykorzystajcie zadania  z podręcznika, ćwiczenia i ze strony https://szaloneliczby.pl/. Dokumentujcie swoją pracę w zeszycie.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

 
 
 
 
 

Nauczanie domowe klasa 5c

Język polski

e-mail do nauczyciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Czytajcie lekturę Ania z Zielonego Wzgórza L. M. Montgomery, możecie również obejrzeć film na podstawie lektury.
2. Przygotowujcie się do zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu z treści, które były zrealizowane na lekcjach, na podstawie załączonego do wiadomości arkusza sprawdzianu. Link poniżej:
Link

Po powrocie do szkoły podsumujemy pracę, omówimy lekturę i napiszemy sprawdzian.
Z poważaniem, Barbara Grabowska.

Biologia

e-mail do nauczyciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę przeczytać temat nr 22 w podręczniku, a następnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str.52 i 53.

Ponadto proszę w zeszycie przedmiotowym dokonać pisemnej odpowiedzi na polecenia nr 1, 2, 3, 4, 5, i 6 z podręcznika str. 126.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska

 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

 

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Proszę napisać do zeszytu wpis na blogu- zadanie 6 str. 87 podręcznik. Możecie również  wykonywać ćwiczenia utrwalające poznane słownictwo i gramatykę korzystając ze strony:
 
Matematyka
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Bardzo proszę abyście ten czas wykorzystali na powtórzenie i utrwalenie tabliczki mnożenia oraz uzupełnienie zaległych zadań dotyczących tematu” Figury na płaszczyźnie”. Proszę sprawdzić swoje ćwiczenia do geometrii i w miarę możliwości uzupełnić brakujące zadania.
M. Zacharek

Nauczanie domowe klasa 6c

Język polski
e-mail do nauczyciela: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wytyczne odnośnie języka polskiego dla klasy 6c:
1. Przeczytać lekturę Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi Rafała Kosika.
2. Polecam Escape Room, który powstał w oparciu o lekturę Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi autorstwa Rafała Kosika. Link poniżej:
 
2. Przygotować się do zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu z treści, które były zrealizowane na lekcjach, na podstawie załączonego do wiadomości arkusza sprawdzianu. Link poniżej:
 
Po powrocie do szkoły podsumujemy pracę, omówimy lekturę i napiszemy sprawdzian.
Barbara Grabowska.
 
Biologia
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Proszę na podstawie informacji z podręcznika strony 122 -124 wykonać i opisać w zeszycie przedmiotowym lub na kartce zadanie: „Zbadaj. – Obserwacja budowy piór ptaków”. Jeśli nie znajdziesz piór ptaków odwołaj się do rysunków w podręczniku strona 122.

Ponadto wykorzystując informacje zawarte w podręczniku o rybach, płazach i gadach proszę ułożyć i rozwiązać krzyżówkę biologiczną, której hasłem będzie słowo kręgowce. Proszę zapisać znaczenie słów użytych w krzyżówce i wyjaśnić hasło główne.

Zadania zostaną sprawdzone i ocenione.

Pozdrawiam

J. Gołębiewska 

Religia

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty pracy przesłane przez Librusa

Pozdrawiam

Bogumiła Lewicka-Mróz

Język angielski
kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Proszę przygotować się do testu z rozdziału 6 słownictwo - choroby i ich symptomy oraz czas Past Simple. Możecie ćwiczyć poznane słownictwo i czasy gramatyczne na stronie: 
 

Matematyka

kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Robimy ponownie zadania z działu "Liczby całkowite (dodatnie i ujemne)", z podręcznika lub ze strony https://szaloneliczby.pl/. Powtarzamy sprawność rachunkową. Można skorzystać ze skanów umieszczonych jako praca domowa w Librusie lub ze strony https://epodreczniki.pl/b/odktyj-zrozum-zastosuj/P4KexLAYo (ułamki zwykłe i liczby dziesiętne). Można wykorzystać zadania powtórzeniowe z podręcznika od strony 239. Dokumentujcie swoją pracę w zeszycie.

Problemy proszę zgłaszać jako wiadomość w systemie Librus.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Zajęcia szkolne od 16 do 25 marca 2020 r.
Zostają całkowicie zawieszone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem – COVID-19. Bardzo proszę o śledzenie bieżących informacji na szkolnej stronie internetowej, na stronie MEN oraz instrukcji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora sanitarnego.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Zasady postępowania koronawirus.

Informacja

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
12 i 13 marca (czwartek i piątek) 2020 r.
Są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem – COVID-19. W wyżej wymienionych dniach będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze przez dyżurujących nauczycieli w świetlicy szkolnej w godzinach od 7:00 do 16:00.

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 12.03.2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

Uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły.

"Galaktyka Kopernika" pod takim hasłem odbyła się 28 lutego 2020 r. uroczysta akademia upamiętniająca sylwetkę słynnego Astronoma, a od roku 1973 Patrona naszej szkoły - Mikołaja Kopernika.
Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru pod opieką p. Doroty Skierczyńskiej i odśpiewania hymnu szkoły.
Uczniowie klas czwartych we wparciu ze strony starszych kolegów,tj. Pawła Twardziaka grającego postać "dorosłego" Mikołaja Kopernika i Wiktora Gruza, który wcielił się w rolę Jerzego Joachima Retyka oraz Dariusza Pazuły, który zagrał rolę bakałarza przybliżyli wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości postać wielkiego Polaka.
łodsi aktorzy zagrali: matkę Mikołaja - Natalia Zalewska, brata matki biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode - Przemysłw Frączyk oraz "młodego" Mikołaja - Kamil Sadowski, uczniów - Kacper Pasterczyk, Bartosz Majk, Sebastian Gnys, Paweł Grabowski, Aleksandra Parzych. Całą uroczystość poprowadziły uczennice klasy 4a - Natalia Dobkowska i Maja Duda.
Członkowie koła recytatorskiego zaprezentowali poezję poświęconą Astronomowi.
Tego dnia swoją obecnością zaszczyciły nas również Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Goworowie pod opieką pań: Jolanty Romanowskiej, Barbary Ostrowskiej, Anny Brejnak i Agnieszki Dudziec, które w skupieniu wysłuchały przedstawienia i uwieczniły swoją obecność na pamiątkowym zdjęciu.
Wicedyrektor p. Karolina Zacharek podczas swojego przemówienia zwróciła uwagę na wielki wkład Mikołaja Kopernika w rozwój polskiej myśli naukowej. Życzyła młodym aktorom i recytatorom oraz wszystkim uczniom naszej szkoły wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy.
O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod przewodnictwem p. Beaty Ciepierskiej. Scenografię zaprojektował p. Dariusz Twardziak. Akademię przygotowały panie: Małgorzata Dobkowska, Dorota Ciskowska, Krystyna Mucińska, Agnieszka Kosiorek.

Małgorzata Dobkowska

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „PTAKI ZIMĄ”

25.02.2020 r. w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie miało miejsce uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Ptaki zimą”. Celem konkursu było propagowanie konieczności pomocy ptakom w okresie zimowym, wdrażanie zasad właściwego i bezpiecznego dokarmiania ptakom, a także uwrażliwienie dzieci na piękno natury. Konkurs adresowany był do przedszkolaków 3, 4, 5-latków z terenu gminy Goworowo. Organizatorzy konkursu to: p. Dorota Sobotka, p. Agnieszka Podleś oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie.
W konkursie wzięły udział przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach, Przedszkola Samorządowego w Goworowie, a także ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie oraz Filii w Szczawinie.
Pani kierownik – Barbara Rutkowska powitała wszystkich uczestników konkursu, rodziców oraz nauczycieli. Podziękowała za piękne prace oraz za niebywałe zaangażowanie. Dzieci wykazały się kreatywnością, zastosowały różnorodne, bardzo ciekawe techniki plastyczne.
Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach wiekowych:
• w kategorii 3-latków:
I miejsce – Zofia Iwańska – ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie,
II miejsce – Franciszek Iwański – ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie,
III miejsce – Maria Śniadała – ze Szkoła Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
• w kategorii 4-latków
I miejsce – Antoni Pazik – ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie,
II miejsce – Aleksandra Oleksiak – ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach,
III miejsce – Iga Dziełak – ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie
• w kategorii 5-latków:
I miejsce: Lena Błaszczak – z Przedszkola Samorządowego w Goworowie,
II miejsce: Amelia Parzych – ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie – Filii w Szczawinie,
III miejsce – Kornelia Kachniarz – ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe. Organizatorzy dziękują przedszkolakom za udział w konkursie. Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.

Dorota Sobotka, Agnieszka Podleś

Najlepsze Życzenia...

Zapraszamy na spotkanie.

Aloha! Witajcie na Hawajach!

Jak co roku, świetliczaki ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie tanecznym krokiem pożegnali karnawał. We wtorek 25 lutego jedno z pomieszczeń świetlicy zamieniło się w hawajską wyspę. Były na niej palmy, papugi, małpy, storczyki, motyle, owoce, muszle i wiele innych egzotycznych gadżetów. Dziewczęta miały na sobie kolorowe kwiatowe naszyjniki i bransoletki, "frędzelkowe spódniczki”, a we włosach różnobarwne kwiaty. Chłopcy zaopatrzyli się w okulary przeciwsłoneczne, kolorowe koszule
i krótkie spodenki.
Menu przyjęcia to egzotyczne koreczki i soki owocowe oraz – jak na ostatni dzień karnawału przystało – oponki, pączki, ciastka i inne słodycze. Jak co roku, mogliśmy liczyć na hojność ze strony sponsorów, którymi byli Państwo Beata i Jacek Romanowscy oraz Pan Andrzej Banaszek. Z całego serca dziękujemy!
Na hawajskiej imprezie królowały takie przeboje jak: "Ramię w ramię", „Chocolate Choco Choco”, „Macarena”, „Lambada”, „Coco Jambo”. Jak na prawdziwym balu, wybrano królową i króla balu, którymi zostali: Julia Rurka
i Bartosz Zięba. W nagrodę otrzymali okazałe ananasy.
Choć to dopiero połowa roku szkolnego i miesiąc luty, dzieciaki bawiły się wspaniale i beztrosko, co przybliżyło nam ciepłe, wakacyjne klimaty. Tegoroczną taneczną wyprawę w egzotyczną podróż należy zaliczyć do bardzo udanych.

Ewa Lubiak
Barbara Grabowska

Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu!

Zajęcia prozdrowotne pod hasłem „Co nam dają owoce i warzywa?” w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” zostały przeprowadzone 26 lutego 2020 roku w Filii w Szczawinie. Uczniowie z klas I-II wzbogacili swoją wiedzę na temat roli owoców i warzyw w zdrowym funkcjonowaniu organizmu. Na podstawie pogadanki, zagadek, wesołych wierszyków i plakatów uczestnicy dowiedzieli się, jakie witaminy mieszkają w zdrowych produktach. Samodzielnie uzupełniali karty pracy na temat: „Gdzie jest witamina A, B, C
i D?”. Uczniowie mieli też okazję do zabaw ruchowych oraz uczestniczyli w konkursie sprawnościowym „Które witaminy pierwsze?”.
Został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny na plakat rodzinny pod hasłem „Zdrowe odżywianie”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 3 marca 2020 roku.
Oto laureaci:
Aleksandra Rabuczewska, Zuzanna Gałązka, Jan Brzozowski, Kacper Dziczek, Julia Laskowska, Antoni Robert Podleś, Kacper Samoraj.
Zachęcamy do zdrowego stylu życia!

Jarosław Karpiński

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czy "Kalosze szczęścia" spełniły marzenia dzieci?

Dnia 27 lutego 2020 roku gościliśmy w naszej szkole  aktorów Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja  „Magik” z Białegostoku. Dzieci obejrzały ciekawe i humorystyczne przedstawienie pt. „Kalosze szczęścia”. Tytułowe kalosze  spełniały marzenia osób, które je włożyły, ale  niestety za każdym razem przysparzały bohaterom mnóstwo  kłopotów.
Mali widzowie przekonali się,  że  nie zawsze to o czym marzymy i wydaje nam się takie cudowne jest dla nas dobre. Polecamy obejrzenie spektaklu wszystkim dzieciom, bo to wesoła i pouczająca opowieść.

Barbara Rutkowska

Ogłoszenie


28 marca 2019 r. (czwartek) zapraszamy na „dzień otwarty” do szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – w programie:
15.00 – 15.45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy „0” – IV szkoły podstawowej. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 15.00 – 16.00;
16.00 – 16.45 – spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych według harmonogramu przydziału - klasy V - VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa pozostają do dyspozycji rodziców w godz. 16.00 – 17.00;
17.00 – zebranie rady rodziców z dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

III Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej

Ogłoszenie

„Sąd nad Balladyną”


Dnia 20 marca 2019 roku sala lekcyjna nr 1 zamieniła się w salę sądową. Uczniowie klasy IIIA - gimnazjum w dwóch grupach pod kierunkiem polonistki p. Agnieszki Dudziec wzięli udział w rozprawie sądowej na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego pt: „Balladyna”.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy, mogli poczuć się jak na prawdziwym procesie. W rozprawie uczestniczyli: sędzia, prokurator, adwokat, oskarżona - Balladyna oraz liczni świadkowie. Wszystkie role zostały wiarygodnie odegrane, a wraz ze strojami stworzono niesamowitą atmosferę.
Była to innowacyjna lekcja, dzięki której uczniowie klasy IIIA przypomnieli sobie treść lektury, co niewątpliwie przyda się przed zbliżającym egzaminem gimnazjalnym.

Uczniowie klasy III A

Język polski w rytmie poloneza


Polonez, to polski taniec ludowy, który jest nieodłączną częścią każdej studniówki, czyli balu organizowanego na przełomie stycznia i lutego przez uczniów ostatniej klasy szkoły średniej na 100 dni przed egzaminem dojrzałości.
A kto powiedział, że uczniowie szkoły podstawowej nie mogą na lekcji języka polskiego też zatańczyć poloneza? Przecież celem nauki tego przedmiotu ma być nie tylko znajomość języka ojczystego i świadome posługiwanie się nim, lecz między innymi także rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i szacunku dla tradycji. Nauczyciel ma podejmować wszelkie działania edukacyjne uwzględniające otwartość, pasję i kreatywność uczniów.
To było celem lekcji podczas omawiania fragmentów Księgi II i XII "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza w klasie 5b, który połączono również z uczczeniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczniowie poznali zwyczaje i obyczaje szlacheckie panujące w dawnej Rzeczypospolitej, zapoznali się z informacjami na temat poloneza jako tańca narodowego, oglądali fragmenty filmu Andrzeja Wajdy pt. "Pan Tadeusz", tworzyli rysunki przedstawiające dwór w Soplicowie oraz uczyli się wybranych fragmentów na pamięć. Chętnym uczniom nauczyciel zaproponował również opracowanie układu tanecznego do muzyki poloneza.
W dniu recytacji cała klasa udała się do biblioteki szkolnej SP w Goworowie, a tam czekały na nich dziewczęta ubrane w piękne suknie szlacheckie. Gdy wszyscy usiedli, uczennice zaczęły tańczyć w rytmie poloneza z filmu "Pan Tadeusz" Wojciecha Kilara. Jego melodia intonowana jest przez klarnet przy akompaniamencie smyczków. Zwraca uwagę zróżnicowaniem instrumentów, którymi są kolejno: obój, flet oraz trąbka.
Utwór ten stał się ogólnopolskim hitem i rozpoczyna on każdą studniówkę lecz tego dnia "królował" również między tysiącami książek szkolnej biblioteki. Pewnie nikt wcześniej nie tańczył między regałami i księgozbiorem goworowskiej biblioteki!
I nie był to byle jaki taniec! Dziewczęta wyglądały i tańczyły przepięknie. A cała klasa wraz z nauczycielem języka polskiego wpatrywała się w układ taneczny wypełniony posuwistymi ukłonami i gestami rąk wykonanymi z należytą powagą i dziewczęcą niewinnością.
To nie był koniec "polonezowej lekcji polskiego". Po wykonaniu tańca reszta klasy: chłopcy i dziewczęta recytowali fragmenty "Pana Tadeusza" trzymając w dłoniach flagę lub kontury Polski.
Uczniom spodobała się nietypowa lekcja polskiego pod hasłem "P - jak polonez" i każdego dnia będą szanowali tradycję i kulturę własnego narodu i wyrosną na dobrych patriotów.

Ewa Lubiak

Ogłoszenie dla nauczycieli


W poniedziałek 25 marca 2019 r. o godz. 15:00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie.
Obecność obowiązkowa!

Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

„Mistrz Ortografii 2018/2019”

15 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Goworowie, na wzór dyktanda narodowego, odbyło się IV Szkolne Dyktando Ortograficzne pod hasłem: „Mistrz Ortografii 2018/2019”.
Jak co roku zainteresowanie konkursem było duże. Do zmagań z językiem polskim przystąpiły 24 osoby- uczniowie z klas 7, 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum, nauczyciele oraz panie z zaprzyjaźnionych instytucji goworowskich. Uczestnicy pisali dyktando pełne „pułapek” ortograficznych o tematyce niepodległościowej pt: „ Dzień jak nie co dzień, czyli minidyktando na stulecie niepodległości”.
W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce.
W kategorii uczniów I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii 2018/2019” zdobyła Aleksandra Szklarczyk z klasy 8a. Mistrzem ortografii w kategorii nauczycieli została p.Żanetta Korczakowska. Natomiast najlepiej z zaprzyjaźnionych instytucji goworowskich napisała p. Beata Bednarczyk (GOKSiR).
Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Już dzisiaj zapraszamy do kolejnych zmagań ortograficznych. Do zobaczenia za rok.

Agnieszka Dudziec
Joanna Gryczka

Niezwykłe spotkanie…


Nasi uczniowie na zajęciach w szkole i w domowych rozmowach z rodzicami często słyszą o osobach niepełnosprawnych. Dzieci zadają różne pytania: Jak wyglądają ? Co lubią robić? Czy łatwo im jeździć na wózkach inwalidzkich? Z czego cieszą się na co dzień?
Pytania stały się powodem zorganizowania naszego wyjazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie. Najpierw zobaczyliśmy pomieszczenia i warunki, w jakich spędzają czas podopieczni . Dzieci oglądały prace plastyczne wykonane przez osoby niepełnosprawne. Podziwiały, że są takie piękne i staranne.
Następnie wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych przeprowadzonych przez panią psycholog oraz instruktora terapii zajęciowej. Dzieci miały okazję przekonać się, że osoby niepełnosprawne są wesołe i lubią się bawić.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Barbara Rutkowska

W świecie doświadczeń i eksperymentów

W ramach programu edukacyjnego „Poznajemy zawody” dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie – Filia Szczawin poznały zawód chemika, a wszystko za sprawą naszego Gościa – jednej z Mam, która z zawodu jest nauczycielem chemii. Pani Ania bardzo dokładnie opowiedziała nam, na czym polega jej praca i jak ważne jest przestrzeganie bezpieczeństwa w kontakcie z nieznanymi i niebezpiecznymi substancjami. Pokazała kilka ciekawych doświadczeń, które można wykonać w domu (zawsze w obecności kogoś dorosłego). Dzieci przebrały się w białe fartuchy i założyły ochronne okulary. Niektórzy mieli nawet okazję pomóc w wykonaniu doświadczeń, efekty były zaskakujące. Dzieci z wielkim zaangażowaniem asystowały przy doświadczeniach .
Eksperymenty budzą w dzieciach ciekawość świata, oswajają z nieznanymi dotąd zjawiskami i procesami, dostarczają dużo radości, ponieważ uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane.
Bardzo dziękujemy Pani Ani Miłek za tak wspaniałe przygotowanie i przedstawienie tematu.

Barbara Rutkowska
Katarzyna Gałązka

Udało się!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła pomyślnie przeszła dwuetapowy proces kwalifikacji i już niedługo przystąpi do Rundy I Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport. Nasi uczniowie wezmą udział w innowacyjnej, interaktywnej formule testów sprawnościowych EuroFit+, wykorzystującej techniki multimedialne. Wykonując proste ćwiczenia (np. zwis na drążku, skok w dal z miejsca czy próbę równowagi), dzieci w warstwie fabularnej zmierzą się z potworami z Galaktyki Bezruchu.
Co ważne, uczniowie rywalizują tylko jako grupa – na poziomie klasy i szkoły, więc nie konkurują między sobą. Jedynym indywidualnym wyzwaniem jest poprawienie swojego wyniku w Rundzie II!
Po zakończonej Rundzie I, zespół Aktywnych Szkół MultiSport opuści szkołę na dwanaście miesięcy, podczas których będziemy realizować cele wypracowanego w etapie rozgrzewki Planu Treningowego i sukcesywnie zwiększać poziom codziennej aktywności w szkole. Po roku zespół ASM wróci do nas w ramach Rundy II, aby ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe EuroFit + i porównać je z wynikami z Rundy I.
Czym jest program Aktywne Szkoły Multisport?
Aktywne Szkoły MultiSport to program, którego fundatorem jest firma Benefit Systems, a za realizację odpowiada Fundacja V4Sport z Wrocławia. Jego celem jest wpisanie ruchu w DNA szkół i ponowne wyrobienie w dzieciach nawyku ruszania się. W pierwszej edycji programu na Dolnym Śląsku ponad 9 tysięcy dzieci wzięło udział w międzyszkolnym turnieju, w którym mierzyli się w multimedialnym teście sprawności fizycznej opartym o standard EuroFit Test.
Każda z zakwalifikowanych placówek przystąpi do testu dwukrotnie, w odstępie dwunastu miesięcy. O końcowym sukcesie zadecyduje osiągnięty w tym czasie progres w zakresie wyników EuroFit+ i aktywnych zmian wprowadzonych w szkole. Więcej informacji o programie ASM znajduje się na stronach:
https://aktywneszkoly.pl
https://www.facebook.com/AktywneSzkolyMultiSport/

Czym jest Europejski Test Sprawnościowy EuroFit+?
Europejski Test Sprawności Fizycznej EuroFit to narzędzie stworzone do pomiaru poziomu sprawności fizycznej Europejczyków. Ideą powstania testu było zaprojektowanie metody badania, która bez względu na miejsce i okoliczności, da miarodajny, wystandaryzowany wynik, który łatwo jest interpretować i porównywać. EuroFit+ to tradycyjna metodologia wzbogacona o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykonując ćwiczenia sprawnościowe uczestnicy przechodzą poszczególne misje, zdobywają punkty i kolejne poziomy w grze.

Dorota Ciskowska

 

Więcej o ćwiczeniach:
Kliknij
Pamiętajcie - aktywne dzieci radzą sobie lepiej!

VI Powiatowy Przegląd Pieśni pt. „Zakazane piosenki”

20 lutego w siedzibie Gimnazjum im. K.K.Baczyńskiego w Nowej Wsi odbył się VI Powiatowy Przegląd Pieśni pt. „Zakazane piosenki” (z okresu okupowanej Warszawy), którego organizatorem było Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Nowej Wsi. W konkursie wzięło udział 39 wokalistów i 12 zespołów, łącznie 94 osoby z 16 placówek powiatu ostrołęckiego, wyszkowskiego i makowskiego.
Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach wiekowych – przedszkola, klasy 0-III i IV-VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i zespoły. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.
Występy uczestników oceniała komisja w składzie: Henryk Gadomski i Elżbieta Bogdanowicz.
Uczennica naszej szkoły - Izabella Depta zajęła I miejsce w kategorii klas IV - VIII i zaprezentowała się ponownie podczas "Wieczornicy poezji K. K. Baczyńskiego przy dźwiękach Zakazanej piosenki" gdzie otrzymała puchar. Wydarzenie miało miejsce 26 lutego 2019 r. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów muzycznych.

Beata Ciepierska

„Teatr uczy nas żyć…”


Młody człowiek to ktoś, kto chłonie życie jak gąbka wodę. Podążając za słowami znanej wszystkim piosenki wspaniałego muzyka – Zbigniewa Wodeckiego, chcielibyśmy, aby to właśnie teatr nauczył nasze dzieci żyć, zanim to „życie nauczy ich udawać”. Choć dzieci i młodzież niezbyt chętnie wyjeżdżają na przedstawienia teatralne, wybierając znacznie bardziej atrakcyjne dla nich kino, pedagodzy – zdając sobie sprawę z wyższości teatru nad kinem – niestrudzenie zabierają swoich uczniów na spektakle, aby zasmakowali tej wyższej kultury. Każdy przyzna też z całą pewnością, że zalet obcowania młodego widza ze sztuką teatralną jest wiele. Chociażby fakt, że ma on do czynienia z aktorem, który jest żywy i prawdziwy, który przekazuje swoje emocje, a uczeń bezpośrednio je odbiera. Przez to też, aktor w teatrze jest dla takiego małego widza bardziej wiarygodny. Młody człowiek, przekraczając próg teatru, wchodzi w inny świat, zostawia za drzwiami otaczającą go rzeczywistość i wkracza w przestrzeń, która wyzwala w nim dużą dawkę emocji. Ma również do czynienia z kulturą słowa, czyli językiem pozbawionym słownictwa potocznego. Teatr buduje umiejętność skupienia uwagi, rozwija kompetencje społeczne, uczy krytycznego myślenia. Można byłoby dużo jeszcze wymieniać pozytywów, jakie płyną z biernego uczestnictwa dzieci w sztukach teatralnych. Tym bardziej, że słowa przywołanej na wstępie piosenki mówią, że „Teatr - Wielka to sprawa. Patrz, słuchaj...”, ale, co o wiele ważniejsze, słyszymy w niej, że: „Najlepiej – graj!”. Dlatego właśnie edukacja teatralna w szkole opiera się też na przygotowywaniu i wystawianiu sztuk teatralnych i należy przyznać, że uczniowie bardzo chętnie wchodzą w takie przedsięwzięcia. Korzyści oczywiście przy tym mnóstwo, a najważniejszy i nadrzędny cel tych działań to kształtowanie tych młodych chłonnych umysłów. Rozwijanie ich osobowości, doskonalenie umiejętności komunikacji, języka ojczystego, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także kształtowanie wyobraźni. Dzięki temu, że dziecko odgrywa różne role, często przecież tak inne niż te ze swojego życia, uwrażliwia się na problemy otaczającego świata.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie mieli okazję zrealizować się w roli aktorów. Już kolejny rok przygotowują przedstawienia i wystawiają je podczas Wojewódzkiego Przeglądu Legend Mazowsza. Tym razem były to dwa scenariusze. Pierwszy – zrealizowany przez koło teatralne „Proskenion”, pod opieką pani Agnieszki Dudziec. Młodymi aktorami byli uczniowie klas 5a i 4a, którzy przedstawili bajkę „O rybaku i złotej rybce”. Drugi – opracowany przez panią Agnieszkę Puczkowską i Barbarę Grabowską, wystawiony przez uczniów klasy 2b, przy wsparciu technicznym i pomocy Szkolnego Klubu Wolontariusza. Była to legenda pod tytułem „Skąd się Wisła wzięła?”. Dzieci naprawdę znakomicie czuły się na scenie. Wielość prób i przygotowań spowodowała ogromne ich zaangażowanie, do tego nawet stopnia, że były one w stanie opanować nie tylko swoje kwestie, ale również kolegów. Mogły więc z powodzeniem pełnić rolę dublerów. Nawiązując do roli teatru w życiu młodego człowieka, należy zauważyć, że bawiąc się w teatr i występując przed publicznością, dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, pochwały i aplauz. Zupełnie tak, jak dla Szymborskiej – najważniejszy dla nich jest ten właśnie końcowy moment, to opadanie kurtyny, oklaski i ukłony. Tak wielkie ich zaangażowanie i autentyczna radość tworzenia dają satysfakcję zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom. Ci zaś obserwują, że im częściej uczniowie biorą udział w takich działaniach, tym więcej w nich śmiałości i odwagi do podejmowania podobnych wyzwań. Dlatego, idąc za ciosem, opiekunowie grup postanowili dać swoim uczniom szansę wystąpienia na większej, niż lokalna, scenie. Te same tytuły zostały zaprezentowane w Ostrołęckim Centrum Kultury podczas Przeglądu Teatrzyków Zuchowych „Dzień Złotego Liścia”. Niezaprzeczalnie, warto wprowadzać młodych ludzi w taki świat. Dla nich to już jest z pewnością wielki świat, który, jeśli rozpalimy w ich głowach i sercach iskrę, okaże się za chwilę jeszcze za mały i będą chcieli więcej, a przecież o to nam wszystkim chodzi.
Warto na koniec wspomnieć o tym, że tak naprawdę najważniejszym elementem w życiu każdego społeczeństwa, tym, co je przez całe pokolenia kształtuje, jest kultura. Jeśli pojmować ją w tym pierwotnym znaczeniu, jakie prezentował Cyceron, mówiąc dosłownie – „uprawiamy umysł”. Myśląc w prostszy sposób, to po prostu nasze dziedzictwo, zarówno duchowe, jak i materialne. Teatr jest jedną z tych wartości, która się na to składa. Jeśli dziecko będzie poznawać go od najmłodszych lat, zarówno biernie jak i czynnie, jest duża szansa, że w przyszłości będzie często do niego wracać, a to tylko zaprocentuje, bo – jako dorosły – będzie świadomym swojej wartości człowiekiem.

Barbara Grabowska

„Dorotka po drugiej stronie tęczy” – przedstawienie w Ostrołęckim Centrum Kultury

5 marca 2019 roku wyjechaliśmy do Ostrołęki na przedstawienie teatralne „Dorotka po drugiej stronie tęczy”. Była to impreza edukacyjna w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego „Alert” z Wrocławia. Spektakl okazał się adaptacją książki „Czarnoksiężnik w Krainie Oz”.
Dzieci z zainteresowaniem śledziły losy Dorotki, Stracha na Wróble, Blaszanego Drwala i Tchórzliwego Lwa w drodze do Szmaragdowego Grodu. W główną fabułę wplecione zostało przesłanie o konieczności dbania o naturalne środowisko. Najwięcej emocji wywołała gra Złej Czarownicy, która na długo zostanie w pamięci małych widzów.
Dzieci przekonały się, iż trzeba wierzyć we własne siły oraz w prawdziwą przyjaźń. Zapamiętały, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Barbara Rutkowska

V Mędzypowiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Goworowo.

V Mędzypowiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Goworowo został rozegrany 14 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie. Celem turnieju było propagowanie gry w piłkę nożną wśród młodzieży oraz integracja zawodników z powiatu ostrołęckiego. Ideą turnieju było również krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „ fair play”. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn jednak z przyczyn chorobowych przybyły cztery drużyny: SP Wąsewo, SP Ołdaki, ZSP Goworowo, SP Goworowo. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Elżbieta Półtorak z Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatu Ostrołęckiego, która reprezentowała Starostę Powiatu Ostrołęckiego Stanisława Kubła oraz Wójt Gminy Goworowo – Pan Piotr Kosiorek. Wszystkich gości, zawodników i trenerów przywitał Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pan Jacek Dobrzyński. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Półtorak i Wójt Gminy Goworowo. Turniej uświetniła grupa taneczna „WKRĘCONE”, która swoim występem zagrzała drużyny do walki. Sędzią głównym zawodów był pan Jan Wyszkowski. Turniej rozpoczęła Pani Elżbieta Półtorak honorowym kopnięciem piłki. Rozgrywki rozegrano systemem „każdy z każdym”. Rywalizacja odbywała się zgodnie z zasadami zdrowej i sportowej rywalizacji. Młodzi piłkarze wykazali się ogromnym poświęceniem i walecznością.
Kolejność rozgrywek:
1. SP Goworowo - SP Wąsewo 8 : 1
2. SP Ołdaki – ZSP Goworowo 1 : 1
3. SP Goworowo – SP Ołdaki 4 : 0
4. SP Wąsewo – ZSP Goworowo 2 : 2
5. SP Goworowo – ZSP Goworowo 3 : 5
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Goworowo
II miejsce – ZSP Goworowo
III miejsce – SP Ołdaki
IV miejsce – SP Wąsewo
Najlepszym bramkarzem turnieju został Maciej Gałecki z SP Ołdaki, najlepszym zawodnikiem okazał się – Eryk Głażewski ze zwycięskiej drużyny z Goworowa oraz królem strzelców również z tej samej drużyny – Jakub Grabowski.
Zwycięzcy i laureaci nagród indywidualnych otrzymali puchary, medale, dyplomy i statuetki oraz nagrody rzeczowe. Odebrali je z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie – Jacka Dobrzyńskiego i Sekretarza Gminy Goworowo – Antoniego Mulawki, który przybył na podsumowanie zawodów.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do rozwijania pasji, opiekunom drużyn za zaangażowanie i przybycie na turniej. Wszystkim zawodnikom gratulujemy sportowej postawy i wielkiego ducha walki.

Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Bieniecka

Bal Karnawałowy


Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykle wyczekiwany. Jest on atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było u nas. W czwartek 14 lutego br. w naszej Szkole odbył się wielki bal karnawałowy. Dzieci wcieliły się w różne postacie bajkowe i nie tylko. Nie zabrakło królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów, rycerzy czy policjantów. Została również wybrana królowa oraz król balu. Dzieci świetnie bawiły się, uczestnicząc we wspólnych zabawach i konkursach, w których wszyscy chętnie wzięli udział.
Znalazło się również coś dla spragnionych i zmęczonych, chwila relaksu i odpoczynku przy wspólnym poczęstunku. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstunku. Kolejny bal karnawałowy już za rok. Serdecznie zapraszamy!!!

Natalia Zięba

Życzenia

Drużyny Energii


Z przyjemnością informuję, że nasza szkoła zakwalifikowała się do etapu sportowego II edycji Drużyny Energii. Każda z zakwalifikowanych szkół otrzyma na start nagrodę gwarantowaną – 40 kompletów strojów sportowych od New Balance. Stroje zostaną wysłane nie później niż do 5 marca, powinny zostać wykorzystane przy nagrywaniu filmów z ćwiczeniami od ambasadorów. Pierwszy etap rywalizacji sportowej potrwa tylko do niedzieli 10 marca.
Zasady
Rywalizacja odbywa się od lutego do czerwca, w pięciu etapach. Każdy etap zawiera po jednej propozycji ćwiczenia od ambasadorów (4 ćwiczenia w każdym etapie). Każdy z uczniów może wykonać dane ćwiczenie tylko raz.
Zadaniem opiekuna jest nagranie ćwiczeń wykonywanych przez uczniów i następnie wgranie ich przez platformę, za co szkoła otrzyma punkty.
O zwycięstwie w każdym z etapów w pierwszej kolejności decyduje kryterium ilościowe – im więcej filmów, tym lepiej. W drugiej kolejności, w przypadku maksymalnej liczby filmów przesłanych przez więcej niż jedną szkołę, decydujące będą zaangażowanie, technika i precyzja wykonywanych zadań.
Nagrody
Najbardziej aktywna szkoła danego etapu wygrywa lekcję WF-u z ambasadorami, w czasie której odbędzie się konkurs sportowy. Zdobyte w nim punkty liczyć się będą w klasyfikacji generalnej i w walce o nagrodę główną, czyli czeki na wyposażenie sali gimnastycznej.
Najlepsze szkoły w rywalizacji miesiąca będą miały szansę na udział w wielkim finale, który odbędzie się w czerwcu na gdańskim Stadionie Energa. Najlepsza szkoła II edycji otrzyma dodatkowo puchar Drużyny Energii, który jest tegoroczną nowością w projekcie.

Ze sportowym pozdrowieniem
Dorota Ciskowska

Aktywne Szkoły MultiSport


Wiecie, że aktywne dzieci radzą sobie lepiej? W szkole, w domu, w życiu…! Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w rekrutacji do programu Aktywne Szkoły MultiSport i udało się, dostaliśmy się do kolejnego etapu.
Z radością informuję, że nasza szkoła pomyślnie przeszła pierwszy etap kwalifikacji do Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport (ASM) i dostała się do rozgrzewki!
W związku z tym, we wtorek 05.03.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w świetlicy szkolnej o godzinie 18:30 odbędą się Warsztaty Konsultacyjne z udziałem moderatora ASM. Rozgrzewka to moment budowania drużyny i przygotowania Planu Treningowego. Drużynę Aktywnej Szkoły, razem z dziećmi i nauczycielami, powinni tworzyć także rodzice, przedstawiciele lokalnych władz, mediów, a może nawet przedsiębiorców.
Na tym etapie, przy dużym wsparciu organizatorów, szkolna drużyna tworzy swój plan treningowy na czas udziału w programie, czyli propozycję wprowadzenia prostych, niskobudżetowych zmian, które niemal z dnia na dzień mogą przynieść efekt w postaci dodatkowych, aktywnie spędzonych minut w szkole.

Dorota Ciskowska

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie informuje, iż dni 29 i 30 marca 2018 r. Są dniami wolnymi od pracy dla pracowników szkoły (za 6 i 13 stycznia 2018 r.)

Z poważaniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

Wesołego Alleluja

Inscenizowana droga krzyżowa


25 marca 2018 r. w Niedzielę Palmową podczas drogi krzyżowej ulicami Goworowa, wzięli udział uczniowie naszej szkoły „ilustrując” grą aktorską poszczególne stacje.
27 marca 2018 roku w naszej szkole odbyły się dwa przedstawienia inscenizowanej drogi krzyżowej. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowani przez ks. Andrzeja Czyżewskiego i katechetki: p. Janinę Drabot i p. Bogumiłę Lewicką - Mróz. doskonale wprowadzili całą społeczność szkolną w przeżycia ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa. Scenografia, stroje, świetna gra aktorska i piękna oprawa muzyczna chóru szkolnego przygotowana przez p. Beatę Ciepierską, wywołały niesamowite przeżycia. Każdy aktor starał się odegrać swoją rolę najpełniej i najwierniej, każdy w graną postać wkładał całego siebie. Były momenty, że samym aktorom trudno było powstrzymać wzruszenie. Oto kilka takich wzruszeń:
„Grałem Jezusa. Dzięki roli zrozumiałem co tak naprawdę znaczy przebaczyć i kochać. Bardzo przeżyłem spotkanie z Matką Maryją w stacji czwartej. To moment w którym się myśli o swojej mamie. Ta rola bardzo wiele mnie nauczyła, każdą stację odnosiłem do swojego życia. Dziękuję, że mogłem tego doświadczyć. To była dobra lekcja życia.” (Przemek)
„…wcieliłam się w postać Marii Magdaleny. Widząc Jezusa w cierniowej koronie, poczułam ogromne wzruszenie. Zrozumiałam jak wielką miłością obdarzył nas Chrystus, że poświęcił życie swoje dla naszego zbawienia. Z pokorą znosił szyderstwa i niesłuszne oskarżenia aby wypełnić wolę Boga. Przez chwilę poczułam, jakbym naprawdę szła za Jezusem na Golgotę.” (Wiktoria)
„Odgrywanie roli Maryi było dla mnie wielkim przeżyciem. To wydarzenie uświadomiło mi jak ważną postacią jest Maryja i jak ogromne cierpienie czuła podczas śmierci Syna. Cieszę się, że mogłam brać udział w tej drodze krzyżowej.” (Klaudia)
„Dziękuję w imieniu swoim, ks. Andrzeja Czyżewskiego i p. Janiny Drabot za piękną pracę, trud i poświecenie (bywało, że ogromne) naszych uczniów. To co przeżyłam patrząc na sceny odgrywane jest trudne do opisania… tego nie da się opisać. To zostaje w pamięci a przede wszystkim w sercu.” (Bogumiła Lewicka - Mróz)
Obsada:
Narratorzy: Julia Subzda, Maria Wieczorek, Bartłomiej Subzda i Anna Kukulska, Jezus: Przemysław Książek, Maryja: Klaudia Brejnak, Maria Magdalena: Wiktoria Dumała, Jan Apostoł: Eryk Głażewski, żołnierze rzymscy: Jakub Dziełak i Kacper Galarski, Piłat: Cezary Miłek, sługa Piłata: Oliwier Krupka, faryzeusze: Łukasz Borczon i Łukasz Bełdycki, Józef z Arymatei: Maksymilian Pio Mróz, kobiety płaczące: Maja Strzałkowska, Julia Zalewska, Alicja Kurak, Patrycja Bodytka, Patrycja Kapuścińska i Wiktoria Iwańska, Szymon z Cyreny: Jakub Głażewski, Weronika: Wiktoria Zawadzka
Ogromną pracę wykonała także Oliwia Ciuraj, która czuwała nad rekwizytami i nad tym aby kostium trafił do odpowiedniej osoby.

Bogumiła Lewicka - Mróz i Patrycja Bodytka

Święta tuż tuż, a ty nadal nie masz pomysłu na ciekawe ciasto?


My proponujemy Wam bardzo oryginalny przepis na mazurek różany. To smaczne ciasto wykonałyśmy na Międzypowiatowym Konkursie Kulinarnym dla Gimnazjów w Starym Lubiejewie, który odbył się 6 marca 2018 r., gdzie udałyśmy się z naszą opiekunką p. Ewą Lubiak. W kulinarnych zawodach brało udział 12 szkół. My, niestety, nie zajęłyśmy żadnego miejsca, lecz wróciłyśmy ze wspaniałymi humorami i przekonaniem, że nasz mazurek był nie tylko smaczny, ale i pięknie wyglądał. Brak nagrody nie podciął nam skrzydeł i nadal będziemy próbowały swoich sił w pieczeniu ciast i ciasteczek.

Oto przepis:
Ciasto kruche:
250 g masła
300 g maki tortowej
2 jajka
Wszystkie składniki posiekaj, a następnie wymieszaj aż do osiągnięcia jednolitej masy. Wstaw do lodówki na 45 minut. Wypełnij blachę o średnicy 20 cm, wcześniej schłodzonym ciastem oraz wstaw do pieca nagrzanego do 180 stopni na 45 minut.
Masa różana:
500 g serka mascarpone
50 g konfitury różanej - najlepiej p. Żanetty Korczakowskiej ;-)
10 g cukru pudru
Wszystko mieszaj przez ok. 1 minutę na średnich obrotach. Wyłóż masę na ostudzone ciasto.
Udekoruj. (Inspiruj się pięknymi dekoracjami p. Bogumiły Lewickiej – Mróz ;-)
Tym ciastem na pewno zabłyśniecie podczas świątecznych rodzinnych spotkań.
Życzymy smacznego!

Oliwia Ciuraj i Patrycja Kaczmarczyk
uczennice klasy II D

Zdrowa woda - siły doda!


23 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, zainicjowany przez koordynator świetlicy p. Ewę Lubiak.
Świetlica przemieniła się w Podwodny Świat ze stworami i rybami morskimi, w którym z wielką ochotą i zainteresowaniem uczestniczyli uczniowie z klas „0”a,b,c wraz z wychowawczyniami.
Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej; uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz badawczych. Miały możliwość uczestniczenia w pierwszej w swoim życiu lekcji fizyki, którą poprowadził p. Marek Skierczyński. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Co pływa w wodzie, a co tonie? Po trudnej , ale jakże ciekawej lekcji, świetliczaki wzięły udział w konkursach przygotowanych przez p. Ewę Lubiak i p. Anetę Gąsior. Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki (woda kapiąca z kranu, gotująca się w czajniku, napuszczana do wanny, płynąca w strumyku, deszcz). Najwięcej frajdy sprawił im masaż relaksacyjny, kończący zabawy umysłowe.
Po trudach nauki uczniowie mieli okazję podziwiać talent muzyczny uczniów klasy IV a, którzy zaprezentowali „Piosenkę o zdrowej wodzie” wraz z ilustracją ruchową.
Na zakończenie obchodów Dnia Wody uczniowie klasy IV a, pod czujnym okiem p. Agnieszki Dudziec wprowadzili przedszkolaków w świat baśni „O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE”. Widzowie mieli okazję dostrzec w małych aktorach duży potencjał oraz docenić niezwykłe zdolności teatralne.
W Dniu Wody każde dziecko otrzymało butelkę zdrowej wody mineralnej, którą zapewnili zaprzyjaźnieni sponsorzy p. Danuta Gnys oraz pan Andrzej Banaszek. Bardzo dziękujemy!
Uczniowie zerówki wzięli udział we wcześniej ogłoszonym konkursie z okazji świetlicowych obchodów Światowego Dnia Wody. Każda klasa specjalizowała się w innej kategorii plastycznej. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, a za najpiękniejsze prace, w które dzieci włożyły dużo pracy zostały przyznane dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wychowawczynie świetlicy.
Klasa „0” a - AKWARIUM Z PAPIERU
I miejsce - Julia Pawełczyk
II miejsce - Hanna Stachacz
Klasa „0” b – AKWARIUM W SŁOIKU
I miejsce - Filip Bielarczyk
II miejsce - Bartosz Kossowski
III miejsce (ex aequo) - Julia Twardziak, Jan Dąbrowski, Michalina Zięba
Klasa „0” c – WODNI MIESZKAŃCY
I miejsce - Nikola Ciskowska
II miejsce - Natalia Ciepierska
III miejsce - Maja Łasiewicka
Po dniu spędzonym w świetlicy wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!

Agnieszka Dudziec

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”


W piątek, 22 marca w szkole odbyło się szkolenie dla dzieci i uczniów, które przeprowadziły panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Ostrołęce. Spotkanie miało na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Pogadanka toczyła się wokół tematów: „Dbam o zdrowie i życie swoje i najbliższych”, „Przestrzegam zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”.
Uczniowie oglądali różne plakaty oraz otrzymali pamiątkowe książeczki: „Jestem bezpieczny na wsi”, „Bezpieczniewo czyli jak uniknąć wypadków na wsi”. Największe zainteresowanie wzbudził film animowany pt. „Rodzina Porażków”.
Szkolenie było doskonałą okazją, by przygotować dzieci do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie oraz współpracę!

Barbara Rutkowska

Mistrzostwa powiatu ostrołęckiego


17 marca odbyły się w SP w Czerwinie mistrzostwa Powiatu ostrołęckiego w piłkę siatkową dziewcząt w kategorii młodzieży. W rywalizacji wzięło sześć drużyn: SP Czerwin, SP Baranowo, SP Zawady, SP Czarnia, SP Kadzidło, SP Goworowo.
Drużyna dziewcząt z Goworowa po emocjonującej grze finałowej zajęła drugie miejsce ulegając drużynie z Czerwina.

Dorota Ciskowska

Złoto i srebro dla Goworowa

Uczniowie klasy sportowej wzięli udział w międzypowiatowym turnieju w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców z okazji Dnia Kobiet. Nasze dziewczęta zajęły I miejsce pokonując drużynę z Długosiodła i Wąsewa natomiast chłopcy zajęli II miejsce.
Najlepszą zawodniczką w kategorii kobiet została Wiktoria Iwańska, a w kategorii chłopców najlepszym zawodnikiem został Hubert Piątek.

Dorota Ciskowska

Zwycięstwo Emilki w konkursie "Bądź aktywny"


Emilka Ciepierska wzięła udział w konkursie Bądź Aktywny, który był akcją szkolnego Skilis Challenge „Mierz Wysoko”. Podczas wizyty w szkole przedstawicieli Fundacji Marcina Gortata MG13 uczestnicy zabawy otrzymali specjalne dzienniczki w których zamieszczali informacje o codziennych działaniach w ramach pięciu zasad młodego sportowca.
Następnie wypełnione dzienniczki wraz ze zdjęciem konkursowym należało oddać nauczycielowi wychowania fizycznego. O wyborze zwycięzców decydowało jury złożone z przedstawicieli firmy Rӧben i Fundacji Marcina Gortata MG13. Emilka Ciepierska znalazła się w zwycięskiej trójce uczniów, którzy otrzymali równorzędne nagrody tj. Voucher 500 zł do wykorzystania w sklepie decathlon.

Dorota Ciskowska

Projekt „Umiem Pływać” rozpocznie się już w kwietniu 2018 r.

UKS TROPS otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na naukę pływania dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w wysokości 15 400 zł. Pozostałe 20 % projektu dofinansuje Urząd Gminy w Goworowie.

Dorota Ciskowska

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej


Dnia 13 marca, w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, odbył się etap powiatowy OTWP. Uczestnicy podzieleni na grupy wiekowe najpierw brali udział w pisemnej części testowej, następnie 5 – ciu najlepszych losowało zestawy pytań do części ustnej. W grupie wiekowej klas 7 – ych i gimnazjum wziął udział uczeń naszej szkoły, Jakub Głażewski. Kuba awansował do części ustnej i ostatecznie zajął 2 miejsce. Za zajęte miejsce otrzymał dyplom oraz cenną nagrodę.
Laureatką etapu powiatowego konkursu plastycznego została Natalia Dobkowska, uczennica klasy 2, której opiekunem była p. Katrzyna Chylicka. Praca Natalii została przekazana do etapu wojewódzkiego. Natalia również otrzymała dyplom oraz cenną nagrodę.

Aneta Gąsior, Marek Skierczyński

Uniwersytetu dla Aktywnych Rodziców - tematyka i terminarz

Ogłoszenie

Witamy Wiosnę!

OK zeszyt


Uczniowie klasy 3c rozpoczęli pracę z OK zeszytem.
OK zeszyt to inicjatywa Danuty Sterny pracującej w programie Szkoła Ucząca Się (prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - Amerykańską Fundację Wolności).
Ok zeszyt jest zeszytem przedmiotowym prowadzonym z wykorzystaniem zasad oceniania kształtującego.

Anna Kaczmarczyk

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem...” Teatr w klasie

Dnia 10 lutego 2018 roku, w SP im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w sali nr 1, odbyła się inscenizacja "Dziadów" Adama Mickiewicza, przygotowana przez uczniów klasy II A i II B gimnazjum. To kolejna inicjatywa uczniów i nauczyciela w ramach uczczenia stulecia Niepodległej. Reżyserem była polonistka, Pani Agnieszka Kosiorek, a pomagały jej dobrze zorganizowane sekcje, stworzone z osób tych klas.
Główne role objęli:
Aniołki:
Maciej Kuśmierczyk, Kacper Głażewski II A;
Oliwia Mikołajczyk, Aleksandra Pietras II B;
Guślarz:
Cezary Miłek II A, Bartłomiej Podleś II B;
Starzec:
Jakub Dziełak II A, Michał Rurka II B;
Dziewczyna:
Emilia Majkowska II A, Wiktoria Twardziak II B;
Widmo:
Patrycja Bodytka II A, Dominik Niegowski II B;
Sowa:
Wiktoria Zawadzka II A, Dominika Grabowska II B.
W ciągu prób, które trwały tydzień, uczniowie starali się opanować tekst na pamięć (niektórym się udało), przyswoić ruch sceniczny i utożsamić się z graną postacią. Aktorzy byli ubrani w stroje nawiązujące do epoki, co dodatkowo wzbogacało widowisko. Przydzielone sekcje zadbały również o stworzenie odpowiedniej atmosfery, dobierając muzykę (głównie z repertuaru klasycznej – Haendel, Beethoven, Chopin, Strauss) i rekwizyty do wystroju sali, min.: punktowe światło, kartonowa trumna, mini-uczta, zimne barwy. Każdy uczeń miał przydzielone zadanie, dzięki czemu nikt nie stał bezczynnie.

Dzięki dobrej organizacji, spektakl wywoływał dreszcze emocji oraz zachęcał do lepszego poznania literatury, sztuki i muzyki z okresu romantyzmu i nie tylko. „Dziady” Adam Mickiewicza, stałe i niezmienne prawdy moralne o życiu i człowieku, które wypowiada chór stworzony z uczniów klasy, a także inna, ciekawa lekcja języka polskiego, zapewne zapiszą się na zawsze w pamięci uczniów.

Patrycja Bodytka ucz. kl. II a

Dzieci kochają wiersze Juliana Tuwima


„W świecie wierszy Juliana Tuwima” to hasło konkursu plastycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną dla uczniów klas I – VII szkół podstawowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Wzięli w nim udział uczniowie z Filii w Szczawinie: Julia Drężek, Kacper Kordaś.
Uroczystość rozdania nagród odbyła się 27 lutego 2018 roku. Wśród laureatów znalazł się Kacper Kordaś, który bardzo pomysłowo zilustrował utwór poetycki pt. „Bambo”. Za swoją pracę otrzymał wyróżnienie w kategorii klasy I – III. Należy podkreślić, że do konkursu zostało zgłoszonych 300 prac plastycznych. Kacper z radością i satysfakcją odbierał dyplom oraz nagrodę książkową.

Barbara Rutkowska

Wycieczka do Warszawy

16 lutego 2018 r. o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły wyjechali do Warszawy. Kierownikiem wycieczki była p. Dorota Ciskowska, opiekunkami: p. Elżbieta Bieniecka, p. Aneta Gąsior i p. Elżbieta Reluga - Grabowska. Głównym celem wycieczki był mecz Legia Warszawa – Śląsk Wrocław na stadionie, ale zanim się tam udaliśmy zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc.
Pierwszą atrakcją był Hangar 646, w którym została wykupiona lekcja wychowania fizycznego dla zróżnicowanej wiekowo grupy. Gdy weszliśmy do głównej hali naszym oczom ukazała się ogromna przestrzeń złożona z wielu trampolin. Instruktor przeprowadził z nami profesjonalnie rozgrzewkę i prezentował kolejne ćwiczenia do naśladowania. Skokom, obrotom, przewrotom nie było końca, oczywiście pod czujny okiem trenera. Było mnóstwo atrakcji dla wszystkich, którzy szukają rozrywki połączonej z aktywnością fizyczną i chęcią nauczenia się podstaw akrobatyki. To właśnie idealne miejsce na kontakt ze sportem w nowoczesnych warunkach.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Legii. Mogliśmy zobaczyć kilkadziesiąt wzorów koszulek Legii, na ścianach zdjęcia z najważniejszych spotkań z europejskimi drużynami, osobną gablotę poświęconą Kazimierzowi Deynie, wiele proporczyków, zdjęć, medali, butów piłkarskich i różnych pucharów - w sumie kilkaset eksponatów. Ponadto można było sfotografować się na motocyklu z lat 30-tych ubiegłego wieku… Dziś mała kto pamięta, że Legia miała sekcję motorową. Wizyta w Muzeum Klubowym to prawdziwa wycieczka w czasie.

Międzypowiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt

14 lutego 2018r.w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie odbył się Międzypowiatowy Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, aby tradycji stało się zadość już po raz czwarty stoczono owe rozgrywki. Organizatorkami turnieju były p. Elżbieta Reluga-Grabowska oraz p. Elżbieta Bieniecka. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny. Swoją obecnością zaszczycili nas: SP Wąsewo, SP Ostrołęka oraz ZSP Goworowo i SP Goworowo jako gospodarze. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta w składzie: Patrycja Majkowska, Gabrysia Rybaczyk, Dominika Jagielska, Aleksandra Rutkowska, Julia Rybaczyk, Oliwia Ciuraj, Klaudia Wysocka, Patrycja Lubiak, Paulina Listwon, Karolina Kacprzyńska, Karolina Gruz oraz Weronika Godlewska. Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Jacek Dobrzyński otworzył turniej i przywitał obecną na hali Panią Kierownik GOKSIR-u Agatę Majk, Pana Inspektora Jana Ziębę, trenerów oraz wszystkich zgromadzonych. Sędzią głównym turnieju był Pan Jan Wyszkowski. Po stoczonych meczach klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
I miejsce- SP GOWOROWO
II miejsce- SP OSTROŁĘKA
III miejsce- ZSP GOWOROWO
IV miejsce- SP WĄSEWO

8 marca Dzień Kobiet

Zaproszenie

Ogłoszenie

Inauguracja zajęć sportowo - rekreacyjnych w sezonie 2018 na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie zostaje zawieszona do odwołania ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i zalegający śnieg na płytach boisk. Program ministerialny: „Lokalny animator sportu” związany z obsługą Orlików jest w trakcie weryfikacji wniosków. Wszystkich chętnych do korzystania z obiektu przepraszamy za utrudnienia. Proszę śledzić aktualne informacje dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (www.spgoworowo.edu.pl) oraz Urzędu Gminy Goworowo (www.goworowo.pl).

Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie
mgr Jacek Dobrzyński

II FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ WATRA 2018