Pliki do pobrania

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 01, listopad 2017 Administrator

Dokumenty w opracowaniu

Karta organizatora imprezy - dyskoteki szkolnej.
Prośba o przybycie Rodzica do szkoły.
Spotkanie z rodzicami.
Zgoda Rodziców na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku ucznia i wyjście poza teren szkoły.
Klasyfikacja uczniów - zagrożenie ocenami niedostatecznymi.
Karta wycieczki (imprezy).
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przejazd prywatnym samochodem osobowym.

Odsłony: 512