Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

Kategoria: Informacje Opublikowano: środa, 27, wrzesień 2017 Administrator

1. 01.09.2017r. (piątek) – zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018. Nowelizacja dokumentów wewnętrznych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie (statut oraz zasady wewnątrzszkolnego oceniania, szkolny zestaw programów nauczania, plan pracy szkoły i inne);
2. 15.09.2017r. (piątek) – przedstawienie i przyjęcie do realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych, regulujących funkcjonowanie szkoły w nowych realiach organizacyjnych;
3. 09.10.2017r. (poniedziałek) – zebranie związane z przedstawieniem analizy egzaminu gimnazjalnego w klasie III z wykorzystaniem kalkulatora EWD – diagnozy zewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 oraz analiza ilościowo-jakościowa egzaminu gimnazjalnego na przestrzeni lat 2006-2016 z wykorzystaniem kalkulatora EWD;
4. 20.11.2017r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe: Coaching i Tutoring w edukacji – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej oraz zatwierdzenie dostosowań egzaminacyjnych dla uczniów III klasy gimnazjum – sesja 2018;
5. 05.02.2018r. (poniedziałek) – śródroczne zebranie klasyfikacyjne;
6. 26.02.2018r. (poniedziałek) – podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku szkolnego 2017/2018;
7. 19.03.2018r. (poniedziałek) – zebranie szkoleniowe dotyczące zapoznania z procedurami przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w klasie III w roku szkolnym 2017/2018;
8. 16.04.2018r. (poniedziałek) – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym 2018/2019;
9. 14.05.2018r. (poniedziałek) – nauczanie włączające we współczesnej dydaktyce;
10. 15.06.2018r. (piątek) – roczne zebranie klasyfikacyjne;
11. 29.06.2018r. (piątek) – roczne podsumowanie pracy szkoły, przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
12. 20.08.2018r. (poniedziałek) – analiza sprawdzianów dyrektorskich, testów kompetencji, oraz sprawdzianów diagnostycznych, przydział godzin.

Odsłony: 495