Pracownicy szkoły

Kategoria: Informacje Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017 Administrator

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie


mgr Katarzyna Chilicka – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Chorchos – n. dyplomowany, oddział przedszkolny

mgr Adam Dąbrowski – n. dyplomowany, informatyka

mgr Małgorzata Dobkowska – n. dyplomowany, język polski

 mgr Janina Drabot – n. dyplomowany, religia

mgr Dorota Dumała – n. dyplomowany, oddział przedszkolny

 mgr Edyta Furmaniuk – n. dyplomowany, matematyka, opiekun S.U. SP

 mgr Krystyna Gajewska – n. dyplomowany, przyroda

 lic. Aneta Gąsior – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz, świetlica

 mgr Ewa Grabowska – n. dyplomowany, język niemiecki

 mgr Anna Kaczmarczyk – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

 mgr Elżbieta Kucharczyk – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

 mgr Urszula Kwietniak – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

 mgr Ewa Mirowska – n. dyplomowany, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

mgr Krystyna Mucińska – n. dyplomowany, język polski

mgr Michał Niechoda – n. dyplomowany, historia

mgr Dorota Późniewska – n dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna (urlop zdrowotny)

mgr Iwona Pskiet – pomoc nauczyciela

mgr Agnieszka Puczkowska – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Reluga–Grabowska – n. dyplomowany, wych. fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Anna Rurka – n. dyplomowany, nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Dorota Skierczyńska – n. dyplomowany, matematyka, opiekun pocztu sztandarowego

lic. Eliza Skrzecz-Witkowska – n. kontraktowy, język angielski

mgr Dorota Sobotka – n. kontraktowy, technika, świetlica

mgr Anna Szulc – pomoc nauczyciela

mgr Edyta Waszkiewicz – n. dyplomowany, plastyka, świetlica

mgr Karolina Zacharek – z-ca dyrektora szkoły, n. dyplomowany, wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Zacharek – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Zacharek – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

lic. Irena Zaorska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Janina Zięba – n. mianowany, oddział przedszkolny

 

Nauczyciele realizujący zajęcia w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
 
mgr Elżbieta Bieniecka – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne
 
mgr Beata Ciepierska – n. dyplomowany, muzyka
 
mgr Dorota Ciskowska – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne
 
mgr Andrzej Czyżewski – n. mianowany, religia, nauczanie indywidualne
 
mgr  Karolina Dąbrowska – n. dyplomowany, język niemiecki
 
mgr Jacek Dobrzyński – n. dyplomowany, dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 
mgr Bożena Drabot G – n. dyplomowany, geografia, wdż
 
mgr Bożena Drabot L – n. dyplomowany, historia

lic. Krzysztof Duda – n. dyplomowany, matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Dudziec – n. dyplomowany, język polski, świetlica

mgr Grzegorz Dzierzgowski – n. dyplomowany, informatyka, technika

mgr Joanna Głażewska – n. dyplomowany, język angielski

mgr Jadwiga Gołębiewska – n. dyplomowany, biologia

mgr Barbara Grabowska – n. mianowany, język polski, świetlica

mgr Joanna Gryczka – n. dyplomowany, pedagog szkolny

mgr Joanna Janowska–Milczarek – n. dyplomowany, chemia

mgr Jarosław Karpiński – n. dyplomowany, wych. fizyczne, ed. dla bezp., opiekun pocztu sztandarowego

mgr Żanetta Korczakowska – n. dyplomowany, język polski, logopedia

mgr Aneta Kosek – n. mianowany, język angielski, opiekun SU

 mgr  Agnieszka Kosiorek – n. dyplomowany, język polski

lic. Teresa Leśniewska – n. dyplomowany, nauczyciel bibliotekarz

mgr Bogumiła Lewicka–Mróz – n. dyplomowany, religia

mgr Ewa Lubiak – n. dyplomowany, język rosyjski, świetlica

mgr Anna Miłek – n. kontraktowy, świetlica

mgr Edyta Nurczyk – n. dyplomowany, matematyka, język angielski (urlop zdrowotny)

mgr Marek Skierczyński – n. dyplomowany, fizyka, matematyka
 
mgr Elżbieta Strągowska – n. dyplomowany, z-ca dyrektora szkoły, matematyka

mgr Dariusz Twardziak – n. dyplomowany, plastyka, zajęcia artystyczne (urlop zdrowotny)

mgr Jan Wyszkowski – n. dyplomowany, wychowanie fizyczne

mgr Barbara Wójcik – n. dyplomowany, język polski, wos, wdż
 

Nauczyciele realizujący zajęcia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filii w Szczawinie

mgr Katarzyna Janina Bochenek – n. dyplomowany – religia

mgr Katarzyna Gałązka – n. kontraktowy, edukacja przedszkolna
 
mgr Milena Gołębiewska – n. stażysta, edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Podleś – n. dyplomowany, oddział przedszkolny, edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Rutkowska – n. dyplomowany, kierownik Filii, edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Sobotka – n. dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna

mgr Natalia Justyna Zięba – n. stażysta, edukacja przedszkolna
 

Nauczyciele specjaliści
 
mgr Magdalena Zawacka - psycholog

mgr Joanna Gryczka – pedagog

mgr Żanetta Korczakowska – logopeda

mgr Ewa Mirowska – nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

mgr Anna Rurka – nauczyciel rewalidacji i oligofrenopedagog
 
 
Pracownicy administracji i obsługi

Tadeusz Dąbrowski – kierownik gospodarczy

Grażyna Gołębiewska – starszy referent ds. administracji

Danuta Gnys – starszy intendent

Kamila Lipka – sekretarka

Dorota Brzostek – sprzątaczka (gimnazjum)
 
Barbara Dawidowska (sprzątaczka)

Mirosław Drabot – starszy szatniarz, woźny

Dorota Eksterowicz – pomoc kuchenna

Urszula Głażewska – sprzątaczka (szkoła podstawowa)

Barbara Kot – sprzątaczka (szkoła podstawowa)

Irena Kuczewska – kucharka

Aneta Kwiatkowska – pracownik kancelaryjny (Filia w Szczawinie)

Barbara Kwiatkowska – pomoc kuchenna

Zdzisław Majk – robotnik prac ciężkich

Emilia Mikołajczyk – sprzątaczka (szkoła podstawowa)

Beata Agnieszka Piątek – sprzątaczka (gimnazjum)

Barbara Trzcińska – sprzątaczka (gimnazjum)

Barbara Wójcik – robotnik prac lekkich (szkoła podstawowa)

Wiesława Zacharek – sprzątaczka (szkoła podstawowa)

Agnieszka Ziemek – sprzątaczka (Filia w Szczawinie)

Halina Żebrowska – pomoc kuchenna
Odsłony: 1177