"Co słychać w lesie?" - gminny konkurs przyrodniczy dla klas trzecich

Kategoria: Informacje Opublikowano: poniedziałek, 11, czerwiec 2018 Administrator


Konkurs dla trzecioklasistów pod hasłem „Co słychać w lesie?” odbył się 29 maja 2018 r. w szkole w Szczawinie. Tegoroczna edycja przebiegała pod nazwą: „Las w oczach polskich poetów i twórczości plastycznej uczniów klas III gminy Goworowo”. Uczestnicy reprezentowali szkołę: w Kuninie, Pasiekach i filię w Szczawinie.
W pierwszym etapie uczniowie losowali wiersze poetów o tematyce związanej ze środowiskiem leśnym, a następnie wykonywali różnymi technikami prace plastyczne zgodne z tematyką. Druga część to konkurs pięknego czytania wylosowanych wierszy.
Komisja konkursowa wnikliwie oceniła rysunki oraz czytanie. Zwróciła uwagę na wysoki poziom umiejętności czytelniczych uczniów.
Laureatami zostali: Andrzejewska Gabriela, Kordaś Kacper Janusz, Krupa Maria, Sadłowski Filip, Wierzbicki Łukasz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz wyjątkowe nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie, która była współorganizatorem konkursu.

Dziękuję za współpracę!
Barbara Rutkowska

Odsłony: 3349